„5 zmysłów. Pauza” ułatwia dostęp do kultury

Bank Zachodni WBK został głównym mecenasem wyjątkowego projektu skierowanego do osób z dysfunkcją słuchu. Celem inicjatywy "5 zmysłów. Pauza" jest walka z wykluczeniem osób niesłyszących i borykających się z problemami słuchu z uczestnictwa w życiu kulturalnym, w szczególności z możliwości czerpania przyjemności z muzyki.

Projekt „5 zmysłów. Pauza” zakłada organizację w Poznaniu oraz jego okolicach serii wydarzeń związanych z muzyką – jej teorią i praktyką. Znajdą się wśród nich m.in. warsztaty muzyczne prowadzone przez muzyków i muzykologów oraz specjalistów języka migowego. Warsztaty te przybierać będą formę spotkań łączących teorię muzyki z ćwiczeniami samodzielnej gry na instrumencie, warsztatów wokalnych oraz seminariów naukowych. Zwieńczeniem projektu będzie koncert finałowy, podczas którego Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” pod dyrygenturą Agnieszki Duczmal wraz z grupą osób niesłyszących wykona przygotowany specjalnie na tę okazję utwór. Organizatorami tegorocznego wydarzenia są Stowarzyszenie Edukacyjne MCA oraz Agencja More Than One Production.

Bank Zachodni WBK również w zeszłym roku zaangażował się w poprzednią odsłonę projektu „5 zmysłów. Audiodeksrypcja”, który otrzymał przyznawaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego nagrodę Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2011,
w kategorii najważniejsze przedsięwzięcie edukacyjne.

– Jesteśmy dumni z tego, że po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni do współpracy przy tym wyjątkowym wydarzeniu. Nasz bank od lat angażuje się w projekty, których celem jest usuwanie barier, jakie spotykają w swoim codziennym życiu osoby niepełnosprawne – mówi Artur Sikora, dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu Banku Zachodniego WBK. – Wspieramy inicjatywy, dzięki którym osoby niepełnosprawne mogą na równi z innymi uczestniczyć w życiu społecznym, ekonomicznym czy właśnie kulturalnym kraju. Organizatorom gratulujemy wyjątkowego pomysłu i z niecierpliwością czekamy na finałowy koncert”.

 

Korzystanie z dorobku kulturalnego jako prawo każdego człowieka

Głównym celem projektu jest walka z elitaryzacją kultury w myśl tego, że korzystanie z jej dorobku jest prawem każdego człowieka. Obecnie wiele osób niesłyszących lub posiadających problemy ze słuchem wycofuje się z aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach muzycznych, mimo, że czerpanie radości z muzyki może odbywać się na wielu płaszczyznach, np. poprzez zapis nutowy lub wyczuwanie rytmu. Zmiana tego nastawienia wymaga działań skierowanych nie tylko do wąskiego grona osób niesłyszących, ale do całego społeczeństwa.

– Dzięki wsparciu Bank Zachodniego WBK możemy realizować projekt, który ma szansę dotrzeć zarówno do osób niepełnosprawnych, jak również do szerokiej publiczności – mówi Paweł Gogołek, producent projektu „5 zmysłów. Pauza”. – Wierzymy, że dzięki naszym działaniom jak najwięcej osób niesłyszących będzie mogło odnaleźć ukryte piękno muzyki i cieszyć się nią tak samo jak osoby słyszące.

Projekt „5 zmysłów. Pauza” będzie realizowany przez cały wrzesień i październik, a jego zwieńczeniem będzie koncert, który odbędzie się 14 listopada w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji na temat wydarzeń towarzyszących, programu edukacyjnego na stronie: http://www.5zmyslow.pl/news,pl.html

Bank Zachodni WBK dla osób niepełnosprawnych

Od kilku lat w Banku Zachodnim WBK realizowany jest unikalny na polskim rynku projekt „Obsługa bez barier”, którego celem jest zapewnienie pełnej dostępności usług bankowych osobom z niepełnosprawnością, niezależnie od miejsca ich obsługi. Osoby te mogą korzystać z przyjaznych oddziałów pozbawionych barier architektonicznych, nowoczesnych bankomatów przystosowanych do potrzeb osób niewidzących oraz słabo widzących czy też usług bankowości elektronicznej BZWBK24 internet, które uzyskały certyfikat potwierdzający dostępność dla klientów z dysfunkcją narządu wzroku.
Bank wspiera również inne formy aktywności osób niepełnosprawnych jak np. działalność fundacji „Poza Horyzonty”, spartakiadę w Inowrocławiu i wiele innych. W tym roku uruchomiono program „Praktyki bez barier”. adresowany do niepełnosprawnych studentów. W 2012 r. Bank Zachodni WBK został laureatem konkursu „Liderzy Świata Bankowości” w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu, a w 2010 r. został uhonorowany medalem „Przyjaciel Integracji” za wrażliwość na niepełnosprawność i budowanie społecznej integracji.

Info: BZ WBK

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również