8 mln zł m.in. na wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego w Podkarpackiem

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie ogłosił dwa konkursy, w ramach których do rozdysponowania jest 8 mln zł. Pieniądze przeznaczone mogą być m.in. na tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Wnioski w obu konkursach można składać do 22 października br.

Jak poinformował PAP dyr. WUP w Rzeszowie Tomasz Czop, to jedne z ostatnich ogłoszonych przez urząd konkursów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

„Liczymy, że efektem konkursów będzie doposażenie w sprzęt już istniejących wypożyczalni lub powstanie nowych. O tym, jak duże są potrzeby w tym zakresie dobrze wiedzą ci, którzy potrzebowali takiego sprzętu dla swoich najbliższych” – podkreślił.

Zdaniem Czopa, wypożyczalnie i sam sprzęt mogą okazać się szczególnie przydatne osobom, które przeszły zakażenie koronawirusem i wymagają rehabilitacji ruchowej w domu.

W ramach ogłoszonych przez rzeszowski WUP konkursów dofinansowanie można otrzymać również na szkolenie z zakresu opieki i rehabilitacji nad osobami, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Jak podał Czop, o dofinansowanie w obu konkursach mogą ubiegać się m.in. samorządy, organizacje pożytku publicznego zajmujące się integracją społeczną lub działalnością leczniczą. W konkursach wnioski mogą składać również podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia, w tym w szczególności POZ.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 22 października 2021 r. Pieniądze, w sumie 8 mln zł, pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Podkarpacie otrzymało ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest Podkarpacki Urząd Marszałkowski. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (PAP)

Wojciech Huk, fot. pixabay.com

Data publikacji: 04.10.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również