Budżet PFRON i inne dane

Interesujące dane porównawcze opublikowała Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Dotyczą one:

  1. Liczby pracowników niepełnosprawnych oraz ich pracodawców zarejestrowanych w SODiR w latach 2004-2010. (pobierz)
  2. Wybranych pozycji budżetu PFRON w latach 2005-2010 oraz programy na 2011 rok. (pobierz)
  3. Kwot ze środków PFRON wydatkowanych przez samorządy wojewódzkie i powiatowe oraz organizacje pozarządowe w latach 2005-2010 oraz planu na 2011 rok. (pobierz)

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również