Czy eksperci Biura RPO pomogą?

Rzecznik praw obywatelskich (RPO) prof. Irena Lipowicz powołała trzy komisje ekspertów - ds. osób starszych, migrantów oraz osób z niepełnosprawnością. Do udziału w ich pracy zaproszono specjalistów przede wszystkim z wykształceniem prawniczym.

W Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z różnymi rodzajami dysfunkcji, m.in. PZG, PZN, PSOUU, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Instytutu Spraw Publicznych, POPON i innych.

Komisje ekspertów będą analizowały obowiązujące w Polsce akty prawne, by wspólnie z pracownikami Biura RPO przygotowywać tezy wystąpień rzecznika do rządu, parlamentu i Trybunału Konstytucyjnego.

Eksperci poprzez rozpoznanie różnorodnych barier wymienionych grup społecznych w korzystaniu z konstytucyjnych praw skupią się przede wszystkim na wskazaniu konkretnych rozwiązań prawnych umożliwiających zlikwidowanie przyczyn problemów, z których wiele jest wspólnych dla dwóch czasem wszystkich trzech grup.

10 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Osób z Niepełnosprawnością mające ustalić harmonogram spraw dla nich priorytetowych.

O ustaleniach będziemy informować.

IKa

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również