Domy opieki i szpitale psychiatryczne zamykane w Bułgarii po raporcie o panujących tam warunkach

W Bułgarii zamkniętych zostanie 28 domów opieki i szpitali psychiatrycznych – poinformowała 3 grudnia minister pracy i spraw socjalnych Denica Saczewa. Wypowiedź ta nastąpiła po opublikowaniu raportu o panujących w tych placówkach nieludzkich warunkach.

Raport został ogłoszony wcześniej w środę przez Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu i Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu (CPT), który w sierpniu dokonał niespodziewanej dla bułgarskich władz inspekcji domów opieki i szpitali psychiatrycznych. W dokumencie wyrażono zaniepokojenie, że wielu z dotychczasowych zaleceń w sprawie traktowania oraz prawnej ochrony pacjentów nie spełniono.

Przedstawiciele CPT odwiedzili trzy szpitale psychiatryczne oraz trzy domy opieki. W raporcie stwierdza się, że w każdej z tych placówek otrzymano sygnały, że pracownicy znęcają się nad chorymi. Pacjenci byli bici pałkami, co potwierdzono znalezieniem takich przedmiotów w pomieszczeniach personelu, a także przywiązywani łańcuchami do łóżek, izolowani i kopani za karę. Terapię prowadzono wyłącznie lekami, z pacjentami nie rozmawiano, nie zapewniano im świeżego powietrza.

W raporcie konstatuje się, że w porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat warunki w domach opieki w pewnym stopniu się polepszyły, przeprowadzono remonty, lecz personel jest skrajnie niewykwalifikowany. Winę za taką sytuację zrzucono na fakt, że placówki te znajdują się w małych miejscowościach, gdzie praktycznie nie ma osób posiadających odpowiednie umiejętności. Podkreślono, że niskie płace nie sprzyjają zatrudnianiu tam osób mających jakiekolwiek kwalifikacje.

– W trzech domach opieki społecznej warunki są skrajnie nie do przyjęcia, dwa z nich trzeba zamknąć natychmiast. Należy uniemożliwić używanie łańcuchów dla unieruchamiania ludzi – stwierdza się w raporcie. Eksperci CPT podkreślają również, że należy zrezygnować z obowiązującego obecnie zakazu odwiedzenia chorych przez ich rodziny, co uniemożliwia kontrolę nad działaniami personelu.

Inną rekomendacją jest opracowanie strategii działań w warunkach pandemii Covid-19 w domach opieki, w których w ostatnich miesiącach stwierdzono znaczną, ponad przeciętną liczbę zgonów. Raport zaleca przeprowadzanie regularnych testów na koronawirusa wśród personelu i pacjentów.

Minister Saczewa oświadczyła, że choć władze podejmują wysiłki na rzecz polepszenia warunków w domach opieki społecznej i szpitalach psychiatrycznych, to zdecydowano zamknąć 28 takich placówek. Minister nie podała terminu wykonania tej decyzji.

Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP), fot. pixabay.com

Data publikacji: 03.12.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również