Edukacja dzieci z niepełnosprawnością tematem sejmowej debaty

We wtorek 22 maja br., w sali konferencyjnej (NDP) w gmachu Sejmu odbędzie się posiedzenie podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych. Tematem posiedzenia będzie wsparcie rodzin z osobami z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji niepełnosprawnych dzieci.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 Spotkanie jest otwarte dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednakże liczba miejsc dla strony społecznej jest ograniczona i wynosi tylko 40.

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia mailowo na adres: dariusz.lipski@sejm.gov.pl lub faksem pod numer: 22 825 08 92. Ze względu na limit miejsc, spotkanie będzie transmitowane online. Linku do relacji wideo należy szukać w dniu posiedzenia na stronie Sejmu lub Komisji.
Główne tematy, które będą omawiane na spotkaniu to:
– wczesna interwencja i wsparcie edukacji małego dziecka (od narodzin do końca przedszkola),
– wsparcie dzieci w wieku szkolnym przez system oświaty,
– finansowanie edukacji uczniów z niepełnosprawnością, wydatki ponoszone przez system oświaty i rodziców,
– propozycje zmian dotyczące edukacji osób z niepełnosprawnoscią wypracowanych w ramach Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich,
– wpływ rozwiązań systemowych na decyzje i aktywność zawodową rodziców dzieci niepełnosprawnych i samych osób niepełnosprawnych.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również