Globalne badanie: uzależnienie od pracy uniwersalnym problemem na całym świecie

Uzależnienie od pracy jest uniwersalnym problemem na całym świecie, a jego symptomy są bardzo podobne do siebie bez względu na kraj, kontynent czy kulturę – wynika ze wstępnych wyników globalnego badania przeprowadzonego z udziałem ponad 30 tys. osób z 88 krajów.

Badania przeprowadził międzynarodowy zespół pod kierownictwem polskich badaczy: dr Edyty Charzyńskiej, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dr. Pawła Atroszko z Uniwersytetu Gdańskiego.

Naukowcy zakończyli etap zbierania danych (ankietę wypełniło ponad 30 tys. osób z 88 krajów na 6 kontynentach) i mają już wstępne wyniki.

– Uzależnienie od pracy to jedno z najważniejszych wyzwań psychologii organizacji i zdrowia publicznego w XXI wieku. Wstępne wyniki naszych badań wskazują, że jest ono uniwersalnym problemem, który przejawia się w bardzo podobny sposób we wszystkich krajach – od Stanów Zjednoczonych, przez karaibskie republiki, kraje Ameryki Południowej, Afrykę, Europę, Bliski i Daleki Wschód po Nową Zelandię na antypodach – powiedziała w rozmowie z Nauką w Polsce dr Edyta Charzyńska, prof. UŚ.

Dodała, że o ile inne kompulsywne zachowania, takie jak np. problematyczne używanie portali społecznościowych, mają pewne tendencje do większego zróżnicowania kulturowego, o tyle obecne wyniki sugerują, że „symptomy uzależnienia od pracy są bardzo podobne do siebie bez względu na kraj, kontynent czy kulturę”.

Dr Paweł Atroszko przypomniał z kolei, że kluczem do badań obejmujących tak wiele krajów i kultur jest opracowanie takiego zestawu pytań diagnostycznych (w tym przypadku odnoszących się do kluczowych symptomów uzależnienia), aby były one podobnie interpretowane przez ankietowanych, niezależnie od miejsca zamieszkania.

– Ma to olbrzymie znaczenie dla dalszych analiz, gdyż jednym z celów projektu jest zrozumienie, jakie czynniki z poziomu makro (np. sytuacja socjoekonomiczna kraju, polityka w zakresie rynku pracy) i w jakim stopniu wpływają na to uzależnienie. Interesują nas również interakcje czynników makro z czynnikami z poziomu mezo (np. kultura organizacyjna w danej firmie) i mikro (np. osobowość) – tłumaczył.

W ich ocenie to badanie „jest nie tylko największym w historii badaniem uzależnienia od pracy, ale też jednym z największych badań uzależnień behawioralnych porównującym tak wiele krajów”. „Jego wyniki mogą posłużyć do opracowania rekomendacji dla rządów dotyczących warunków pracy, tak aby minimalizować koszty ochrony zdrowia, społeczne i ekonomiczne związane z uzależnieniem od pracy i jego skutkami dla zdrowia i produktywności” – podkreślili polscy liderzy projektu.

Teraz naukowcy rozpoczęli pogłębione badania w Polsce, które, jak wskazali, mogą pomóc w oficjalnym rozpoznaniu uzależnienia od pracy jako problemu zdrowotnego. Polegają one na czterokrotnym badaniu tych samych osób co trzy miesiące. Celem badaczy jest zrozumienie dynamiki rozwoju uzależnienia od pracy, a w szczególności pogłębienie wiedzy na temat potencjalnego negatywnego wpływu tego uzależnienia na zdrowie, funkcjonowanie i produktywność.

W ankiecie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby pracujące. Badani, którzy wypełnią ankietę we wszystkich czterech pomiarach, wezmą udział w losowaniu kart podarunkowych o wartości 200 zł każda oraz uzyskają użyteczne informacje zwrotne. Ankieta jest dostępna do końca grudnia.

Globalne badania uzależnienia od pracy („Global Research on Work Addiction”) prowadzone są w ramach projektu pt. „Rola czynników makro, mezo i mikro w uzależnieniu od pracy i w związanych z nim problemach zdrowotnych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. (PAP – Nauka w Polsce)

Agnieszka Kliks-Pudlik, fot. freepik.com

Data publikacji: 04.12.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również