Głusi ponownie za kierownicą

10 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie, w którym osoby głuche i słabosłyszące uzyskały prawo do ubiegania się o prawo jazdy.

Uchwalony akt prawny oznacza, iż wada słuchu nie musi stanowić przeciwwskazania zdrowotnego dla kierowców, którzy ubiegają się o prawo jazdy. W poprzednim rozporządzeniu z dnia 15 kwietnia 2011 r. zapisy były bardziej restrykcyjne i oznaczały, że osoby głuche i słabosłyszące nie uzyskałyby prawa jazdy.

Ponadto zdaniem Światowej Federacji Głuchych nie istnieje żaden dowód na to, że głusi kierowcy stwarzają większe zagrożenie na ulicy niż osoby słyszące.

Kat

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również