II Konferencja „Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością” w Tczewie

Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie oraz Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie, zapraszają na II Konferencję „Problemy i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością: OSWÓJ – ZROZUM – ODCZARUJ Niepełnosprawność”, która odbędzie się 21 października w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie.

Adresatami konferencji są rodzice i opiekunowie osób ze spektrum zaburzeń autyzmu oraz specjaliści, terapeuci i przedstawiciele instytucji zajmujących się na co dzień wsparciem osób z niepelnosprawnościami – około 200 osób (w tym udział on-line).

Tegoroczna tematyka jest odpowiedzią na problemy zgłaszane w ankietach przez uczestników zeszłorocznej konferencji, a jej celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności o nowatorskich metodach terapii dotyczących zachowania, funkcjonowania, wybiórczości pokarmowej, zaburzeń integracji sensorycznej osób ze spektrum autyzmu oraz podejmowania właściwych interwencji terapeutycznych.

Prelegentami będą profesjonaliści na co dzień pracujący z osobami spektrum atuzymu. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wersja on-line zostanie zamieszczona w Internecie.

Konferencja jest dofinansowana ze środków Powiatu Tczewskiego w partnerstwie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Pelmed” w Pelpinie i Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Rogowscy” w Tczewie.

kat/, fot.pexels.com

Data publikacji: 05.09.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również