Konieczne zwiększenie środków na rehabilitację

Konieczne zwiększenie środków na rehabilitację

Wzrasta liczba osób starszych i przewlekle chorych, wymagających kompleksowej rehabilitacji, dlatego trzeba zwiększyć środki finansowe na ten cel - przekonywała 5 czerwca sejmową Komisję Zdrowia konsultant krajowy ds. rehabilitacji Krystyna Księżopolska-Orłowska.

–  Wzrasta liczba osób w podeszłym wieku. Dzięki postępowi medycyny ratuje się osoby ranne w wypadkach, z ciężkimi urazami oraz ludzi przewlekle chorych. W związku z tym rośnie liczba osób niepełnosprawnych, a to stanowi bardzo duży problem społeczny, wymagający długofalowych rozwiązań systemowych, zwłaszcza dostępu do rehabilitacji – powiedziała Księżopolska-Orłowska.

Podkreśliła również, że konieczne jest zwiększenie publicznych środków finansowych na rehabilitację. – Myślę, że polskie społeczeństwo dorosło do tego, żeby na rehabilitację nie przeznaczać tylko 3 proc. wszystkich pieniędzy na leczenie. To jest za mało, żeby polska rehabilitacja zabezpieczyła ludzi przed niesamodzielnością, która jest gorsza niż niepełnosprawność – zaznaczyła Księżopolska-Orłowska.

Podczas posiedzenia komisji przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawili informację nt. nakładów na rehabilitację leczniczą i wskazywali, że nakłady te rosną.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Zbigniew Teter poinformował, że w obowiązującym planie finansowym na rok 2014 założono, że z kosztów świadczeń zdrowotnych, wynoszących 63 mld 643 mln złotych, Fundusz przeznaczy na rehabilitację 2 mld 88 mln złotych (3,28 proc. – PAP). – W porównaniu z rokiem 213 jest to wzrost o ponad 8 proc. Wzrost nakładów na pozostałe rodzaje świadczeń kształtuje się na poziomie ok. 1,85 proc. – powiedział.

Jak dodał, wzrasta liczba osób, które korzystają z rehabilitacji. Także liczba świadczeniodawców od roku 2010 wzrosła, z 4662 do 5044 placówek w roku 2013 – zaznaczył Teter.

W przedstawionej sejmowej Komisji Zdrowia pisemnej informacji NFZ podkreślił, że nie finansuje rehabilitacji społecznej (umożliwienie osobie niepełnosprawnej korzystania np. z dóbr kulturowych) i zawodowej (przywrócenie do aktywności zawodowej).

Jednak zdaniem Księżopolskiej-Orłowskiej rehabilitacja osób starszych czy przewlekle chorych powinna być kompleksowa. – Musi zawierać w sobie rehabilitację medyczną, społeczną i zawodową, które powinny przeplatać się, w zależności od fazy choroby – mówiła Księżopolska-Orłowska.

Podkreślała, że proces rehabilitacji powinien być prowadzony przez zespół na czele z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej. Lekarz powinien prowadzić rehabilitację przy współpracy konsultantów z różnych specjalizacji, m.in. ortopedów, laryngologów czy fizjoterapeutów.

Zwracała także uwagę, że rehabilitacja musi być rozpoczęta jak najwcześniej, a pacjent powinien przy diagnozie być oceniany pod kątem możliwości powrotu do pracy. – Jest to niezwykle istotny element jakości życia – podkreśliła. (PAP)

kos/ malk/

Data publikacji: 06.06.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również