Leczenie uzdrowiskowe z e-skierowaniem

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 28 listopada projekt rozporządzenia ministra zdrowia, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. , dotyczące wdrożenia usługi e-skierowania i wyeliminowania papierowych skierowań wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie albo rehabilitację uzdrowiskową.

Rozróżniono dwie postaci, w jakich skierowanie może być wystawiane i potwierdzane – elektroniczna forma, której wystawianie i potwierdzanie będzie odbywało się w systemie informacji medycznej oraz postać papierowa, której wystawianie i potwierdzanie będzie odbywało się na zasadach dotychczasowych.

Skierowanie wystawiane w postaci elektronicznej będzie zawierało dane świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie obejmujące m.in. numer umowy zawartej z NFZ, a także dane osobowe i kontaktowe świadczeniobiorcy, oraz oznaczenie osoby wystawiającej skierowanie elektroniczne, tj. jej dane osobowe, kwalifikacje zawodowe, identyfikator oraz podpis.

Skierowanie elektroniczne będzie następnie przekazywane, poprzez system informacji medycznej, do oddziału wojewódzkiego NFZ, a pacjent zostanie poinformowany o kolejnych etapach jego przetwarzania, w tym o jego rejestracji i potwierdzeniu, w aplikacji mobilnej Internetowego Konta Pacjenta lub wiadomości przekazanej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

W przypadku, gdy leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa mają być zrealizowane poza granicami kraju lub kiedy nie pozwalają na to techniczne warunki (brak np. dostępu do systemu teleinformatycznego), skierowanie wyjątkowo będzie można wystawić i prowadzić w postaci papierowej.

Oprac. IKa, fot. archiwum

Data publikacji: 28.11.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również