Lekarze apelują o zapewnienie w placówkach opieki zdrowotnej dostępu do tłumaczy języka migowego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowało apel o zabezpieczenie osobom głuchym realnego dostępu w placówkach opieki zdrowotnej do tłumaczy języka migowego.

“Wsłuchując się uważnie w postulaty i głosy płynące ze środowisk pacjenckich oraz zrzeszających osoby ze szczególnymi potrzebami, kierujemy niniejszy apel do organizatora systemu ochrony zdrowia i podmiotów realizujących opiekę zdrowotną o dokładne przyjrzenie się i zweryfikowanie, jak jest realizowane prawo osób głuchych do dostępu do tłumacza języka migowego” – wskazano w apelu opublikowanym 13 grudnia.

“Apelujemy o wypełnianie podstawowego prawa, o którym mówi Konstytucja RP w art. 32, zgodnie z którym wszyscy obywatele są równi wobec prawa, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne i nikt nie może być dyskryminowany” – zaznaczono.

Zwrócono w nim uwagę, że przepisy ustawy o języku migowym stanowią, iż podmioty lecznicze zapewniają możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, a świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną.

“Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o podjęcie pilnie wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia na poziomie legislacyjnym i organizacyjnym w placówkach służby zdrowia rozwiązań mających na celu zaspokojenie opisanych potrzeb i praw osób głuchych, co jest niezbędne do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych i umożliwienia osobom głuchym dostępu do świadczeń zdrowotnych i opieki lekarskiej na równych zasadach” – zaznacza Rada Naczelna Lekarska. (PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl, fot. pexels.com

Data publikacji: 14.12.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również