Łódź: badania profilaktyczne dla 2,6 tys. mieszkańców regionu

Łódź: badania profilaktyczne dla 2,6 tys. mieszkańców regionu

Ponad 2,6 tys. mieszkańców Łódzkiego skorzysta z bezpłatnych badań profilaktycznych wykrywających raka płuc, choroby układu krążenia, zakażenie HPV, zaburzenia depresyjne u młodzieży i z programu rehabilitacji leczniczej. Świadczenia będą finansowane z budżetu województwa.

Marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień poinformował w środę o przyjęciu przez zarząd regionu uchwały o realizacji programu wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia. Kolejne trzy programy: wczesnego wykrywania nowotworów płuc, zapobiegania zaburzeniom depresyjnym oraz wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV są w trakcie wyłaniania realizatorów, którzy powinni być znani na początku kwietnia. Wkrótce ogłoszony zostanie konkurs na realizację programu rehabilitacji leczniczej, który będzie prowadzony w Łódzkiem po raz pierwszy.

– Na pięć programów profilaktycznych przeznaczymy 630 tys. zł, natomiast na wsparcie działań organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz rehabilitacji dla dzieci i młodzieży 235 tys. zł – zaznaczył marszałek.
Stępień podkreślił, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat na profilaktyczne badania województwo wydało ponad 5 mln zł. Umożliwiło to przebadanie ponad 91 tys. osób.

Najwięcej – ok. 300 tys. zł – przeznaczone zostanie na organizowany po raz pierwszy program rehabilitacji leczniczej. Będą mogli skorzystać z niego pacjenci ze skierowaniem do poradni rehabilitacyjnej. W ramach programu przewidziano maksymalnie pięć zabiegów rehabilitacyjnych dziennie wykonywanych przez dwa tygodnie oraz poradę lekarza specjalisty. Ze świadczeń będzie mogło skorzystać 370 osób.

Ok. 80 tys. zł przeznaczono na program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dzieci (11-13 lat)i młodzieży (14-17 lat). W pierwszym etapie programu przewidziano konsultacje z psychologiem lub lekarzem psychiatrą, w drugim – warsztaty przygotowujące młodych ludzi do radzenia sobie ze stresem, lękiem i złością, uczące konstruktywnej komunikacji z otoczeniem i okazywania emocji. Zaplanowano udział w programie 500 beneficjentów.

Dla kobiet w wieku 30-65 lat przeznaczony jest program wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Na konsultacje ginekologiczne, badania cytologiczne i na obecność DNA wirusa HPV typu 16 i 18 – drobnoustroje te są odpowiedzialne za powstawanie nowotworów szyjki macicy – przeznaczono 170 tys. zł, co pozwoli przebadać tysiąc mieszkanek woj. łódzkiego.

Konsultacje pulmonologiczne i torakochirurgiczne oraz – w razie potrzeby – tomografia klatki piersiowej składają się na program wczesnego wykrywania nowotworów płuc. Jest on skierowany do mieszkańców Łódzkiego w wieku 55-80 lat, którzy co najmniej od 30 lat wypalają jedną paczkę papierosów dziennie lub palili w przeszłości i rzucili nałóg najpóźniej 15 lat temu. Planowane środki na ten cel to 90 tys. zł, co pozwoli na zbadanie 300 osób.

W ramach programu zapobiegania chorobom układu krążenia obok diagnostyki osób pomiędzy 35. a 55. rokiem życia przewidziano także lekcje edukacyjne, które przeprowadzone będą w gimnazjach. Ich scenariusz zakłada zainteresowanie profilaktyką kardiologiczną uczniów i promowanie badań w ich środowisku domowym.

Program badań kardiologicznych ma objąć 500 osób i kosztować 90 tys. zł.

Dodatkowa kwota z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla woj. łódzkiego – 135 tys. zł – przeznaczona zostanie na działania organizacji pozarządowych, obejmujące prowadzenie warsztatów w placówkach oświatowych i opiekuńczo wychowawczych dotyczących zaburzeń zachowania, organizację poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego oraz środowiskowych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Drugi konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczyć będzie przeciwdziałania izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych ruchowo i przewlekle chorych. Na ten cel przygotowano 100 tys. zł.

Stępień podkreślił, że w obecnej perspektywie unijnej do 2020 roku Łódzkie dysponować będzie także ok. 8 mln euro na profilaktykę zdrowotną. (PAP)

agm/ pz/ Data publikacji: 12.03.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również