Muzyka poprawia komunikację społeczną autystycznych dzieci

Muzyka poprawia komunikację społeczną autystycznych dzieci

Śpiewanie lub gra na instrumentach muzycznych pod kierunkiem terapeuty może poprawić zdolność autystycznych dzieci do społecznej komunikacji, zwiększyć liczbę połączeń w mózgu oraz podnieść jakość życia ich rodziny – informuje pismo „Translational Psychiatry".

Już pierwszy opis autyzmu sprzed ponad 70 lat wspominał o „absolutnym słuchu” niemal połowy dotkniętych nim osób. Często pojawiały się anegdotyczne doniesienia o głębokim wpływie, jaki wywiera muzyka na osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) mało jednak było mocnych dowodów na terapeutyczną rolę muzyki.

Kanadyjscy naukowcy z Université de Montréal oraz McGill University przeprowadzili trzymiesięczne badania kliniczne z udziałem 51 dzieci z ASD w wieku od 6 do 12 lat. Najpierw rodzice wypełnili ankiety dotyczące umiejętności komunikacyjnych dziecka i jakości życia jego rodziny, a także pojawiających się objawów. Dzieci poddano także badaniu MRI, aby ustalić wyjściową aktywność mózgu.

Następnie dzieci zostały losowo przydzielone do dwóch grup: w jednej z nich prowadzono zajęcia muzyczne (w wyspecjalizowanej placówce Westmount Music Therapy), w drugiej – nie. Każda sesja muzyczna (jeden terapeuta – jedno dziecko) trwała 45 minut i polegała na śpiewaniu oraz grze na różnych instrumentach – przy czym terapeuta angażował się w interakcję.

Grupa kontrolna pracowała z tym samym terapeutą, ale bez muzycznych aktywności.

Po sesjach rodzice dzieci z grupy „muzycznej” zgłosili znaczną poprawę zarówno umiejętności komunikacyjnych swoich dzieci, jak i jakości życia w rodzinie – były one wyższe niż w grupie kontrolnej. W obu grupach rodzice nie zgłaszali jednak zmniejszenia nasilenia autyzmu.

Obrazy uzyskane dzięki badaniu MRI sugerują, że poprawa umiejętności komunikacyjnych u dzieci poddanych muzykoterapii może być wynikiem zwiększonej łączności pomiędzy regionami słuchowymi i motorycznymi mózgu oraz zmniejszonej łączności pomiędzy regionami słuchowymi i wzrokowymi (u osób z autyzmem ta ostatnia często jest nadmierna).

Jak wyjaśniają autorzy badań, optymalna łączność pomiędzy tymi regionami ma kluczowe znaczenie dla integracji bodźców zmysłowych i jest niezbędna do interakcji społecznych. Na przykład kiedy z kimś rozmawiamy, musimy zwracać uwagę na to, co mówi, wiedzieć, kiedy jest nasza kolej, aby mówić oraz ignorować nieistotny hałas. Dla osób z autyzmem często bywa to wyzwaniem.

To pierwsze badanie kliniczne pokazujące, że interwencja muzyczna u dzieci z autyzmem w wieku szkolnym może prowadzić do poprawy komunikacji i łączności mózgowej, przy czym wystarczy do tego zaledwie 8 do 12 sesji. Jak podkreślają autorzy, uniwersalna atrakcyjność muzyki sprawia, że można ją stosować na całym świecie i wdrożyć z pomocą stosunkowo niewielkich zasobów. Planowane są badania na większą skalę. (PAP)

Paweł Wernicki, fot. pixabay.com
Data publikacji: 06.11.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również