Należy monitorować lokalizację stacji telefonii komórkowej

Należy monitorować lokalizację stacji telefonii komórkowej

W Belwederze spotkali się przedstawiciele ruchów społecznych oraz przedstawiciele rządu, by rozmawiać na temat rządowego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. mega ustawy telekomunikacyjnej). Zakłada on m.in. zwiększenie wpływu społeczności lokalnych na budowę stacji przekaźnikowych.

Dyrektor lubelskiej delegatury NIK Edward Lis zwrócił uwagę na brak badań analizujących oddziaływanie stacji telefonii komórkowej w przypadku znacznego (nawet o 800 proc.) zwiększenia mocy zainstalowanych anten. Nie badano też oddziaływania promieniowania stacji bazowych telefonii komórkowych na sąsiednie nieruchomości w sytuacji, gdy stacje te położone są nisko względem zabudowań mieszkalnych. Zwrócił się o pilne uregulowanie zasad i procedur budowy stacji telefonii komórkowych uwzględniając bezpieczeństwo ludzi i środowiska.

Onegatywnym wpływie emitowanego przez stacje telefonii komórkowej pola elektromagnetycznego mówiła Barbara Gałdzińska-Calik, wiceprezes Fundacji Instytut Badań Elektromagnetycznych im. Jamesa Clerka Maxwella z Krakowa. U niektórych osób występuje nadwrażliwość elektromagnetyczna a Światowa Organizacja Zdrowia już w 2011 r. uważała, że pole elektromagnetyczne ze stacji telefonii komórkowej może wywoływać choroby nowotworowe. Podała przykład krakowskiej dzielnicy Bielany, gdzie w budynkach znajdujących się w obszarze szczególnie silnego pola zarejestrowano znaczny wzrost zachorowań na nowotwory.

Likwidowanie lub zaprzestanie montowania stacji telefonicznych nie jest możliwe, ale przy wyborze ich lokalizacji należy uwzględniać zdrowie ludzi.
Minister cyfryzacji Anna Streżyńska przekonywała, że przygotowywane przepisy będą lepiej niż dotąd chronić przed oddziaływaniem fal elektromagnetycznych o częstotliwości od 30 kH do 300 Ghz, czyli związanych z telefonią komórkową.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach działalności Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP. Jego organizator, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski zapewnił, że zebrane informacje będą miały wpływ na procedowanie tej ustawy.

kat
Data publikacji: 07.04.2016 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również