Naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego opracowali nowe mankiety do pomiaru ciśnienia

Naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego opracowali nowe wzory użytkowe mankietów naramiennych do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Projekt, w ramach którego powstało rozwiązanie otrzymał blisko 60 tys. zł. dofinansowania z programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Nad wymiarami mankietów naramiennych do pomiaru ciśnienia tętniczego dostosowanymi do osób z nietypowymi wymiarami kończyn górnych pracował zespół naukowy z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jak podkreśliła liderka zespołu naukowego dr Justyna Wyszyńska, z analizy dostępnych na rynku mankietów naramiennych do ciśnieniomierzy wynika, że wymiary oferowanych produktów są niedostosowane do osób m.in. z niepełnosprawnością intelektualną lub fizyczną.

– Cechy antropometryczne takich osób znacząco różnią się od cech osób zdrowych. Bazując na własnych obserwacjach i wynikach przeprowadzonych pomiarów, określiliśmy koncepcję stworzenia nowych wzorów użytkowych mankietów naramiennych dedykowanych tym osobom – dodała.

Zastosowanie nieodpowiedniego rozmiaru mankietu skutkuje zafałszowanym wynikiem pomiaru i błędnymi decyzjami diagnostycznymi. Używanie zbyt małych mankietów prowadzi do zawyżenia, a zbyt dużych do zaniżenia wyniku pomiaru. Oznacza to w praktyce ryzyko postawienia złej diagnozy i podjęcia nieodpowiednich decyzji terapeutycznych.

Zespół naukowców z rzeszowskiego uniwersytetu w ramach prac nad rozwiązaniem przeprowadził szereg precyzyjnych pomiarów antropometrycznych wśród osób z nietypowymi wymiarami kończyn górnych. Na ich podstawie określił optymalne wymiary mankietów naramiennych, które będą służyć do wiarygodnej oceny wartości ciśnienia tętniczego krwi.

– Nasz projekt naukowy jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe. Bezpośrednim adresatem stworzonego przez nas produktu są producenci sprzętu medycznego, a pośrednim podmioty lecznicze, edukacyjne oraz świadczące usługi opiekuńcze na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną lub fizyczną – podkreśliła dr Wyszyńska.

Zdaniem Radosława Krajewskiego, specjalisty ds. rozwoju technologii z Podkarpackiego Centrum Innowacji, z mankietu skorzystać mogą m.in. osoby z zespołem Downa.

– Często wymagają one szczególnej uwagi, przede wszystkim w zakresie ochrony zdrowia. Zwłaszcza, że cierpią również na szereg chorób, a tym samym wymagają odpowiedniego leczenia, które nie jest możliwe bez właściwej diagnostyki. Są to np. choroby serca, płuc, zaburzenia układu odpornościowego, czy niedokrwistość. Zaproponowanie odpowiednich mankietów naramiennych do pomiaru ciśnienia tętniczego jest krokiem naprzód w opiece zdrowotnej – podkreślił.

Rozwiązanie naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego zostało m.in. nagrodzone srebrnym medalem INTARG 2022 Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji.

Pełna nazwa projektu, nad którym pracowali naukowcy brzmi: „Opracowanie nowych wzorów użytkowych mankietów naramiennych do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi”. Projekt otrzymał niemal 60 tys. zł dofinansowania w ramach II naboru do programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji. (PAP – nauka w Polsce)

Wojciech Huk, fot. pixabay.com

Data publikacji: 08.11.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również