Nowe dowody, że obniżenie ciśnienia krwi może zapobiec demencji

Wyniki badań obejmujących rekordową liczbę osób wskazują na liniową zależność między obniżeniem ciśnienia tętniczego a niższym ryzykiem otępienia u osób w wieku 69 lat i starszych – informuje „European Heart Journal”.

Demencja szybko staje się globalną epidemią, dotykającą obecnie około 50 milionów ludzi na całym świecie. Według ekspertów do roku 2050 liczba ta się potroi – głównie z powodu starzenia się populacji. Związane z demencją koszty szacowane są na 20-40 tys. USD na chorą osobę rocznie.

Globalne badanie obejmujące ponad 28 tys. osób dostarczyło najsilniejszych jak dotąd dowodów na to, że obniżenie ciśnienia krwi może zmniejszyć ryzyko demencji w późniejszym życiu.

Jak zaznaczyła dr Ruth Peters, profesor nadzwyczajny na UNSW Sydney i kierownik programu ds. demencji w The George Institute, wobec braku znaczących przełomów w leczeniu demencji, zmniejszenie ryzyka rozwoju choroby byłoby krokiem naprzód.

– Biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa i znaczne koszty opieki nad osobami z demencją, nawet niewielka redukcja może mieć znaczący wpływ na cały świat – powiedziała. – Nasze badanie sugeruje, że stosowanie łatwo dostępnych metod leczenia obniżającego ciśnienie krwi jest obecnie jednym z najlepszych rozwiązań w walce z tą podstępną chorobą.

Chociaż wiele badań dotyczyło korzyści zdrowotnych wynikających z obniżenia ciśnienia krwi, niewiele z nich obejmowało wyniki demencji, a jeszcze mniej było kontrolowanych placebo, co daje najwyższy poziom wiarygodności.| „Większość badań została przerwana wcześnie ze względu na znaczący wpływ – bniżenia ciśnienia krwi na zdarzenia sercowo-naczyniowe, które zwykle pojawiają się wcześniej niż objawy demencji – zaznaczyła dr Peters.

Aby dokładniej zbadać związek między ciśnieniem krwi a demencją, naukowcy przeanalizowali pięć randomizowanych badań z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanych placebo, w których stosowano różne terapie obniżające ciśnienie krwi i obserwowali pacjentów aż do rozwoju demencji. Łącznie uwzględniono 28 008 osób (średnia wieku 69 lat) z historią wysokiego ciśnienia krwi z 20 krajów. We wszystkich tych badaniach średni okres obserwacji wynosił nieco ponad cztery lata.

– Odkryliśmy, że leczenie ma znaczący wpływ na zmniejszenie ryzyka demencji związanego z trwałym obniżeniem ciśnienia krwi w tej starszej populacji – powiedziała dr Peters. – Nasze wyniki wskazują na ogólnie liniową zależność między obniżeniem ciśnienia krwi a niższym ryzykiem demencji, niezależnie od zastosowanego rodzaju leczenia.

Autorzy mają nadzieję, że uzyskane wyniki pomogą w opracowaniu środków zaradczych, które spowolnią postęp demencji. – Nasze badanie dostarcza najwyższej jakości dostępnych dowodów, aby wykazać, że leczenie obniżające ciśnienie krwi przez kilka lat zmniejsza ryzyko demencji i nie widzieliśmy żadnych dowodów na szkodliwość takiego leczenia  – wskazała dr Peters.

– Wciąż jednak nie wiemy, czy dodatkowe obniżenie ciśnienia krwi u osób, które są już dobrze kontrolowane lub rozpoczynają leczenie we wcześniejszym wieku, zmniejszy długoterminowe ryzyko demencji – dodała.(PAP – Nauka w Polsce)

Paweł Wernicki, fot. pixabay.com

Data publikacji: 31.10.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również