Obywatelski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – do komisji

Obywatelski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – do komisji

Określenie zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym m.in. kwestie kształcenia i odpowiedzialności zawodowej – przewiduje obywatelski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, który skierowano 10 września do prac w komisji zdrowia.

Za dalszym procedowaniem opowiedziały się w debacie kluby PO, PiS i PSL; przedstawiciel SLD nie zabrał głosu.

Przedstawiając stanowisko wnioskodawców, Ernest Wiśniewski z zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska podkreślał, że ustawa przyniesie same korzystne zmiany – dla pacjentów, dla środowiska medycznego oraz dla państwa.
– Bezpieczeństwo pacjentów, poprawa dostępności do usług i oszczędności dla państwa to oś zmia” – podkreślał.
Jak przypominał, obecnie zawód fizjoterapeuty nie jest w Polsce zawodem regulowanym. Działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych może założyć każdy. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje w zakresie fizjoterapii są wymagane jedynie przy podpisywaniu kontraktu z NFZ. Według Wiśniewskiego zawód fizjoterapeuty bez odpowiedniego wykształcenia wykonuje – według różnych szacunków – od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób.
– Pacjenci szukający pomocy poza systemem refundowanym nie mają praktycznie żadnych możliwości weryfikacji świadczeniodawców – podkreślił Wiśniewski. Może to, jak mówił, skutkować uszczerbkiem na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet utratą życia. Wskazywał przy tym, że w Polsce czeka się na wizytę u fizjoterapeuty w ramach NFZ od kilku do kilkunastu miesięcy.

Projekt przewiduje uregulowanie zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym kształcenia, uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu i zasad odpowiedzialności zawodowej, a także utworzenie samorządu zawodowego fizjoterapeutów.
W myśl projektu zawód fizjoterapeuty polegać ma m.in. na samodzielnej kwalifikacji pacjenta do poddania zabiegom fizjoterapeutycznym; dobieraniu i dostosowywaniu zabiegów fizjoterapeutycznych (w tym masażu), wyrobów ortopedycznych i pomocniczych wyrobów medycznych oraz nauczaniu prawidłowego posługiwania się nimi oraz prowadzeniu dokumentacji medycznej oraz wydawaniu opinii odnośnie stanu osób poddawanych fizjoterapii
Fizjoterapeuta będzie mógł prowadzić także prace naukowo-badawcze w zakresie swoich kwalifikacji, działać na rzecz popularyzacji zachowań prozdrowotnych oraz będzie miał prawo do nauczania zawodu fizjoterapeuty.

Funkcje kontrolne w zakresie wykonywania zawodu fizjoterapeuty pełnić miałaby Krajowa Rada Fizjoterapeutów. Projekt przewiduje utworzenie Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów w którym gromadzone miałby być dane fizjoterapeutów posiadających prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Podczas debaty Lidia Gądek (PO) oceniła, że aktualny stan prawny jest niekorzystny. – Prowadzenie prawidłowej rehabilitacji to zadanie trudne, odpowiedzialne, wymagające kształcenia i doświadczenia; obecnie usługi wykonuje wiele osób niekompetentnych. Pacjent, szukając usług, naraża się na niebezpieczeństwo – powiedziała.
Halina Olędzka (PiS) oceniła, że projekt w tym kształcie ma wiele mankamentów i budzi wiele pytań, ale klub PiS z szacunku dla obywatelskiego charakteru projektu wnioskuje o skierowanie go do dalszych prac w komisji.
Dariusz Cezar Dziadzio (PSL) ocenił, że projekt zapewni bezpieczeństwo pacjentów i rozwój dla środowiska, a także ułatwi znalezienie oszczędności w systemie ochrony zdrowia. Podkreślił, że będąc przedstawicielem PSL, które złożyło swój projekt dot. fizjoterapeutów, nie traktuje obywatelskiego projektu jako konkurencyjnego, ale jako wsparcie.

Procedowany poselski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (zgłoszony w lipcu 2014 r.) zakłada m.in. wprowadzenie różnych stopni specjalizacji w zawodzie fizjoterapeuty; określa kompetencje osób wykonujących ten zawód, wprowadza również organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów.

Wiceminister zdrowia Anna Łukasik powiedziała, że resort widzi zasadność i konieczność uregulowania zawodu fizjoterapeuty. Dodała, że MZ po zapoznaniu się z projektem obywatelskim opowiada się za doprecyzowaniem go pod względem merytorycznym jak i legislacyjnym. Jak dodała, zasadne jest procedowanie projektów poselskiego i obywatelskiego łącznie.
MZ opracowało własny projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, ale – jak poinformował PAP niedawno resort – „nie został on wskazany jako projekt proponowany do procedowania w okresie do końca tej kadencji Sejmu”. (PAP)

ktl/ akw/

Data publikacji: 11,09.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również