Organizacje pacjentów apelują o poprawę systemu diagnostyki oraz leczenia raka piersi

Skuteczniejsze badania przesiewowe, cykliczna aktualizacja wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, wskazanie ośrodków osiągających najlepsze wyniki w leczeniu, egzekucja wymogów dotyczących ośrodków chirurgii w radykalnym leczeniu oraz szybkie aktualizowanie listy leków refundowanych – to postulaty organizacji pacjentów, które podpisały wspólny apel dotyczący poprawy systemu diagnostyki oraz leczenia raka piersi. Dokument został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

Od niemal czterech dekad październik jest obchodzony na świecie jako miesiąc świadomości raka piersi. To moment na to, by zwrócić uwagę opinii publicznej na potrzeby i wyzwania, które stoją przed systemem opieki nad tą grupą chorych. Zwłaszcza, że zdaniem organizacji pacjentów w odniesieniu do standardów panujących w Unii Europejskiej wciąż mamy do nadrobienia istotny dystans. Jak informują sygnatariusze apelu, niski odsetek osób uczestniczących w programie badań przesiewowych, wyzwania związane z odpowiednią organizacją opieki oraz brak dostępu do skutecznych i bezpiecznych technologii medycznych stanowią główne przyczyny tej niekorzystnej sytuacji.

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, rak piersi zarówno pod względem zachorowalności, jak również liczby zgonów znajduje się na czołowych miejscach w statystykach. Niemal 8 000 kobiet zmarło z tego powodu w Polsce w 2020 r. Organizacje pacjentów apelują w szczególności o działania na rzecz obniżenia śmiertelności u pacjentek z rakiem piersi oraz poprawę wskaźnika 5-letnich przeżyć w tej grupie.

Sygnatariusze dokumentu wskazali na konkretne obszary, w których dostrzegają najpilniejsze potrzeby zmian. W szczególności apelują o:
– podniesienie odsetka kobiet uczestniczących w systemie badań przesiewowych, rozszerzenie grupy docelowej tego programu o pacjentki, które ukończyły 60 r.ż. oraz publikację informacji w sprawie populacji uczestniczącej w programie (opisanej według poradni podstawowej opieki zdrowotnej);
– nowelizację obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w dziedzinie raka piersi, oraz zapewnienie cyklicznej aktualizacji tego dokumentu oraz niezwłoczna implementacja przedmiotowych wytycznych do praktyki klinicznej;
– wskazanie ośrodków osiągających najlepsze wyniki w leczeniu ograniczenie liczby ośrodków prowadzących zabiegi chirurgiczne w radykalnym leczeniu raka piersi poprzez egzekucję wymogów dotyczących doświadczenia ośrodka oraz efektywności realizowanych procedur;
– regularne i szybkie aktualizowanie listy leków refundowanych nowelizację schematu refundowanego leczenia systemowego raka piersi wychodzące naprzeciw niezaspokojonym potrzebom pacjentek dotkniętych rakiem piersi, obejmującą przede wszystkim:
a. potrójnie ujemnego raka piersi
b. BRCA zależnego raka piersi;
c. HER2 dodatniego raka piersi.

Apel został podpisany przez czołowe ogólnopolskie organizacje zrzeszające pacjentów onkologicznych, w tym także wyspecjalizowane właśnie w tematyce raka piersi. Są to:
Fundacja OmeaLife „Rak piersi nie ogranicza”,
Fundacja OncoCafe – Razem Lepiej,
Fundacja Onkologiczna „Alivia”,
Fundacja Onkologiczna „Nadzieja”,
Ogólnopolska Federacja Onkologiczna oraz Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

pr/, fot. pexels.com

Data publikacji: 06.10.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również