Pacjenci negatywnie o służbie zdrowia

39 proc. pacjentów i opiekunów negatywnie ocenia służbę zdrowia. Lepiej wypada ocena ich ostatnich kontaktów z placówką medyczną – wynika z zaprezentowanego 3 października na konferencji prasowej badania "Doświadczenia pacjenta w Polsce".

Autorzy badania zwrócili uwagę, że jest to pierwsza w Polsce próba szerszej oceny systemu ochrony zdrowia z punktu widzenia doświadczeń jego użytkowników – pacjentów i opiekunów. W ankiecie wzięło udział prawie 2 tysiące osób, które oceniały szpitale, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i podstawową opiekę zdrowotną (POZ).

Najlepiej w badaniu wypadły POZ-y (37 proc. pacjentów zadowolonych i 25 proc. niezadowolonych), najgorzej szpitale (26 proc. zadowolonych i 36 proc. niezadowolonych). Ankietowani narzekali przede wszystkim na czas oczekiwania na termin usługi, żywienie w szpitalach, komfort placówki, brak empatii ze strony personelu medycznego, nieuwzględnianie ich głosu w leczeniu, niezrozumiałe informowanie o zagrożeniach związanych z zażywaniem leków i przeprowadzanymi procedurami medycznymi. 20 proc. pacjentów szpitali wskazywało, że personel medyczny nie interesował się poziomem ich bólu.

Na plus pacjenci najczęściej oceniali relacje z personelem medycznym i uzyskiwanie informacji na temat stanu zdrowia i wskazówek, jak dalej postępować. Prawie połowa ankietowanych miała pozytywne doświadczenia z poszanowaniem ich prywatności podczas zabiegów i badań. Stosunkowo dobrze wypadła ocena czasu poświęcanego pacjentom.

Podczas panelu dyskusyjnego wiceprezes Fundacji My Pacjenci Magdalena Kołodziej podkreśliła, że problemów w polskim systemie ochrony zdrowia jest tak dużo, że temat doświadczeń pacjentów schodzi na dalszy plan.
– Nie można o nich jednak zapominać. Rozmawiając o zmianach, trzeba brać pod uwagę doświadczenia pacjenta, jego rolę w systemie, to, że pacjent powinien być w centrum systemu. Należy włączać do dyskusji pacjentów, szczególnie tych z doświadczeniem choroby – powiedziała.

Marzanna Bieńkowska z Biura Rzecznika Praw Pacjenta przypomniała, że prawo do informacji jest podstawowym prawem pacjenta. Dodała, że świadomość pacjentów, m.in. za sprawą internetu, wzrasta.
– Wiedzą o swoich prawach i te prawa chcą egzekwować. To widać w tej ankiecie – pacjenci wiedzą, że mają prawo do łagodzenia bólu i to sygnalizują. Podmioty lecznicze muszą się przygotować, że pytania ze strony pacjentów będą padać – powiedziała.

Zaznaczyła, że do biura rzecznika trafiają sygnały, że pacjenci małoletni, którzy kończą leczenie w poradniach dla dzieci, mają problemy z zaadaptowaniem się do poradni dla dorosłych.
– Takie właśnie informacje uzyskiwane od pacjentów powinny być wykorzystywane do tego, żeby ten system budować lepiej i przyjaźniej dla pacjenta – stwierdziła.

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert zwrócił uwagę, że ważna jest dyskusja o zachowaniach prozdrowotnych, prewencji, a nie tylko o „medycynie naprawczej”. Dodał, że lekarze w szpitalach mają godzinę na poświęcenie czasu pacjentom, cała reszta to obsługa komputera i załatwianie badań. – Trzeba to zmienić. Nie leży to w gestii dyrektorów szpitali, tylko rządu – powiedział.

Uczestnicy panelu podkreślali, że lekarzy mogą odciążyć w pracy administracyjnej asystenci medyczni. Dyrektorzy placówek medycznych przedstawili wdrażane u siebie działania z myślą o pacjentach, m.in. szkolenia personelu, przeprowadzanie ankiet wśród pacjentów, przeorganizowanie struktury placówki pod kątem doświadczeń pacjenta.

Badanie „Doświadczenia pacjenta w Polsce” zostało przeprowadzone na zlecenie jednej z firm z sektora medycznego. (PAP)

Karolina Mózgowiec, fot. pixabay.com

Data publikacji: 03.10.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również