Po złocie srebro… i znowu złoto

Po złocie srebro... i znowu złoto

W listopadzie br. opracowany w Instytucie EMAG w Katowicach system informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu infomat-e otrzymał trzy prestiżowe nagrody.

Pierwsze wyróżnienie – Złoty Medal – przyznało jury V Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2011, która odbyła się w dniach 3-5 listopada w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym hotelu “Gromada” w Warszawie. Organizowana od pięciu lat impreza jest jednym z największych tego typu wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej. W tegorocznej edycji uczestniczyli wystawcy z 21 krajów, którzy przedstawili 380 rozwiązań innowacyjnych. Polskie instytucje sfery nauki, przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy zaprezentowały 200 innowacji.

medale medale2 7_zloty_medal MTP

Passa została podtrzymana podczas jubileuszowych, 60. Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova 2011″, które odbyły się w stolicy Belgii w dniach 17-19 listopada (Centrum Wystawiennicze Heysel Expo). Jak co roku, imprezie towarzyszył międzynarodowy konkurs BRUSSELS EUREKA, w którego ramach prezentowane wynalazki oceniane były ponad osiemdziesięcioosobowy zespół ekspertów. Decyzją jury, które brało pod uwagę: poziom nowatorstwa, nowoczesności i technologii, zapotrzebowanie społeczne, możliwości wdrażania i sprzedaży, skuteczność rozwiązań potwierdzoną stosownymi wynikami badań oraz sposób prezentacji i efektywność promocyjno-marketingową, infomat-e nagrodzono Srebrnym Medalem.

Kolejny Złoty Medal infomat-e zdobył podczas Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2011, które rozpoczęły się na terenach MTP w Poznaniu we wtorek, 22 listopada br., i potrwają do piątku, 25 listopada br. Uroczyste wręczenie medali nastąpiło pierwszego dnia targów (podczas uroczystości otwarcia imprezy). Medal MTP przyznawany jest najlepszym produktom eksponowanym na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Nagroda ma uznaną tradycję i renomę, jest przyznawana od 1979 roku.
Infomat-e to unikatowe w skali światowej rozwiązanie, które pomaga osobom z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu w załatwianiu m.in. spraw urzędowych. Umożliwia udostępnianie informacji użytkownikom niewidzącym oraz niesłyszącym, ale również pełnosprawnym.

Więcej o infomacie

Innowacja zawiera nowatorskie rozwiązania z zakresu translacji języka polskiego na język migowy, animacji wirtualnych postaci i modułu rozpoznawania mowy. Dzięki nim, a także odpowiednio przygotowanym zestawom informacyjnym, użytkownicy – w tym także osoby z dysfunkcjami wzroku i słuchu – mogą uzyskiwać informacje na temat spraw administracyjnych, urzędowych czy życiowych. System dedykowany jest instytucjom pełniącym zadania publiczne oraz organizacjom pragnącym dotrzeć z informacją do szerokiego grona odbiorców. Może być stosowany w sklepach, galeriach handlowych, muzeach, bibliotekach, domach kultury, placówkach pocztowych i bankowych, na lotniskach, dworcach, szkołach wyższych, urzędach i instytucjach administracji publicznej. Użytkownik, aby uzyskać niezbędne mu informacje, może komunikować się z urządzeniem za pomocą interaktywnego menu (interfejs komunikacyjny uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych) lub wydawać komendy głosem. Dostęp do informacji możliwy jest przez kiosk informacyjny z ekranem dotykowym, przeglądarkę internetową lub komunikator internetowy, system dialogowy eSay, a także telefon komórkowy wyposażony w Bluetooth. System prezentacji informacji jest zgodny z zaleceniami WCAG (Wytycznymi Dotyczącymi Ułatwień Dostępu do Zawartości Sieci). Odpowiedzi, w języku naturalnym i miganym (System Językowo-Migany) wyświetlane są na ekranie oraz głośno odczytywane przez syntezator mowy. W razie potrzeby infomat-e pozwoli na uzyskanie połączenia telefonicznego z osobą właściwą do załatwienia danej sprawy.

infomat-e połowa 640

System jest unikatowy. Nie istniały dotąd rozwiązania zintegrowane, które mogłyby wspierać osoby z każdym rodzajem niepełnosprawności (a równocześnie dostępne dla użytkowników bez dysfunkcji). Nowatorstwo systemu infomat-e wynika również z zastosowania rozwiązań z zakresu translacji języka polskiego na język migowy – problem ten nie został kompleksowo rozwiązany w żadnym kraju na świecie. Kolejnym olbrzymim atutem rozwiązania jest możliwość integracji oprogramowania i manipulatora z kioskami informacyjnymi innych producentów. Projekt badawczo-rozwojowy, którego efektem jest opracowane rozwiązanie został sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 9. konkursu na projekty badawczo-rozwojowe. Część prac związana z powstaniem systemu dialogowego eSay – komponentu programowego systemu infomat-e, finansowana była ze środków własnych Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.
Budowa systemu wspierana była przez Polski Związek Głuchych oraz Polski Związek Niewidomych, których śląskie oddziały uczestniczyły w konsultacjach, konstruowaniu założeń konstrukcyjnych i weryfikacji funkcjonalności projektu oraz testowaniu i walidacji.

O Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG

Instytut badawczy kategorii 1. zajmujący się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów i technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych oraz ekspertyz w zakresie: elektrotechniki, automatyki, łączności, informatyki, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę tę uzupełniają: Centrum Badań i Certyfikacji z Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej posiadające akredytacje PCA, badania specjalistyczne, usługi serwisowe, szkolenia, wydawnictwa – własne czasopismo naukowo-techniczne oraz monografie.
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG to lider wielu segmentów rynku – m. in. w zakresie systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, aparatury, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Realizator krajowych projektów badawczych, programów badawczych Unii Europejskiej, programów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych UE oraz projektów celowych. Partner instytutów i katedr krajowych oraz zagranicznych wyższych uczelni. Uczestnik sieci naukowych, klastrów i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze, organizator konferencji i seminariów naukowych (w tym m.in. konferencji EMTECH).

Info: EMAG

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również