Pokonajmy raka – bezpłatne badania krwi w Krakowie

Miejski szpital im. Gabriela Narutowicza w Krakowie będzie wykonywał bezpłatne badania dla mieszkańców w zakresie wykrywania raka.

Zadanie pn. „Pokonajmy raka – bezpłatne badania krwi” zostało wybrane do realizacji przez mieszkańców w 2023 r. w ramach budżetu obywatelskiego. Podczas sesji 3 lipca radni jednogłośnie zdecydowali o tym, aby Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza takie badania przeprowadził.

Kwota na pokrycie tych badań wyniesie 1 450 000 zł. Liczba przebadanych osób będzie określona limitem kwoty przeznaczonej na ten projekt.

Zlecenia wykonania badań będą wydawać placówki podstawowej opieki zdrowotnej. Z uwagi na to, że do realizacji zadania nie przystąpiły wszystkie placówki POZ, szpital utworzy punkty wydawania zleceń, celem zapewnienia ogólnodostępności projektu.

W panelu badań laboratoryjnych/markerów nowotworowych w podziale na płeć będą:
Dla mężczyzn:
• nowotwór prostaty – PSA całkowity
• nowotwór płuc – SCC-Ag, CYFRA 21-1, NSE
• nowotwory jelita grubego – CEA
• nowotwory skóry (czerniak) – białko S-100
• nowotwory odbytnicy – CEA
• nowotwory żołądka – CA 72-4.
Dla kobiet:
• nowotwór piersi – CA 15-3
• nowotwór płuc – SCC-Ag, CYFRA 21-1, NSE
• nowotwory jelita grubego – CEA
• nowotwory skóry (czerniak) – białko S-100
• nowotwory trzonu macicy – CA 125
• nowotwory jajnika – CA 125, CA 19-9
• nowotwory szyjki macicy – CA 125.

Projektodawca przewidział, że dzięki temu projektowi mieszkańcy za darmo będą mogli wykonać badania krwi, które pozwalają zdiagnozować nowotwór we wczesnej fazie rozwoju.

Zgodnie z założeniami projektu Urząd Miasta Krakowa przeprowadzi kampanię edukacyjną w tym zakresie.

Autor projektu uzasadnił konieczność realizacji tego zadania, gdyż w Polsce co roku umiera na nowotwory ponad 100 tysięcy osób. Swoista epidemia stanowi olbrzymie zagrożenie, a najskuteczniejsze w tym przypadku są regularne badania.

Info: krakow.pl, fot. pixabay.com

Data publikacji: 05.07.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również