Polacy deklarują chęć partycypowania w kosztach leczenia

Polacy deklarują chęć partycypowania w kosztach leczenia

Badanie przeprowadzone na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczei Wyrobów Medycznych POLMED przez Research Cloud wykazało, że 72 proc. Polaków uważa, że pacjenci powinni mieć możliwość wyboru dopłaty do diagnostyki i leczenia nowocześniejszymi metodami niż te, które bez dopłat w standardzie oferuje NFZ.

Podobny odsetek ankietowanych (71 proc.), byłby osobiście zainteresowany możliwością takiej dopłaty, jeśli gwarantowałoby to użycie nowocześniejszej metody niż ta, której koszt w całości pokrywa NFZ. – Standard oferowany przez NFZ w wielu przypadkach nie uwzględnia diagnozowania i leczenia za pomocą nowoczesnych wyrobów medycznych, które zapewniają szybszy powrót do normalnego funkcjonowania, skracają czas pobytu w szpitalu i dają mniejsze ryzyko powikłań. Obecny system ochrony zdrowia funkcjonuje tak, że pacjent musi skorzystać ze standardu oferowanego przez NFZ lub w 100 proc. pokryć koszt leczenia prywatnego. Pacjentowi nie daje się zatem innego wyboru. Nie ma możliwości, aby otrzymać świadczenie zdrowotne w ramach NFZ i dopłacić np. tylko za wstawienie nowocześniejszego implantu niż ten, którego koszt sfinansowałby normalnie NFZ. Jak pokazują wyniki ankiety, Polacy chcą mieć możliwość takiego wyboru.– mówi Janusz Szafraniec, prezes OIGWM POLMED.

– W medycynie postęp technologiczny dokonuje się w ogromnym tempie. Przemysł medyczny wciąż dąży do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i udoskonalania produktów, dzięki którym pacjent może zostać wcześnie zdiagnozowany i wyleczony, co skutkuje jego szybszym powrotem do normalnego życia. Niestety, nie oznacza to, że polscy pacjenci mają dostęp do tych osiągnięć. – twierdzi Janusz Szafraniec.

– Każdy pacjent chce mieć możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych najwyższej jakości – polskiego budżetu na tą najwyższą jakość nie stać. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że pieniędzy na ochronę zdrowia jest za mało. Warto się zatem zastanowić nad wprowadzeniem zmian i uwolnieniem systemu. W naszej opinii rozwiązaniem problemu niewystarczających środków finansowych byłoby umożliwienie pacjentom partycypowania w finansowaniu lepszych jakościowo procedur czy wyrobów medycznych. W ten sposób uzyskalibyśmy dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia. Ubezpieczenia dodatkowe lub indywidualne dopłaty pacjentów do świadczeń musiałyby być oczywiście dobrowolne i w żaden sposób nie mogłyby powodować dyskryminacji osób, które nie mają możliwości dokonania dopłaty. W tym miejscu należy podkreślić, że jesteśmy zdecydowanie przeciwnikami sytuacji, w której wykupienie ubezpieczenia dodatkowego lub uiszczenie dodatkowej opłaty umożliwiałoby „przeskoczenie” kolejki oczekujących. Stoimy na stanowisku, że ewentualna dobrowolna dopłata powinna leżeć wyłącznie po stronie pacjenta i nie obciążać budżetu państwa. To miałby być wolny wybór. Skoro planuje się wprowadzenie opcji wyboru przy emeryturach, to dlaczego nie dać wyboru również w kwestii decydowania o swoim zdrowiu? – dodaje prezes OIGWM POLMED.

Info: Polmed

Data publikacji: 05.02.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również