Ponad 16 mln zł z UE na rehabilitację dzieci z porażeniem mózgowym w Wielkopolsce

Ponad 16 mln zł z UE na rehabilitację dzieci z porażeniem mózgowym w Wielkopolsce

Ponad 16 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych otrzymał Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dzięki tym pieniądzom szpital zrealizuje program rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) to zespół objawów powstałych na skutek niepostępującego uszkodzenia centralnego układu nerwowego, prowadzącego do powstania zmieniających się wraz z wiekiem zaburzeń czynności ruchowych i postawy oraz innych następstw wad mózgu. Zaburzeniom ruchu towarzyszą m.in. zaburzenia czucia, poznawcze, porozumiewania się i postrzegania. Głównym problemem pacjentów z MPD jest patologia napięcia mięśniowego, występująca w różnych formach, i nieprawidłowa aktywacja mięśni.

Specjaliści podkreślają, że wczesna, kompleksowa i ciągła rehabilitacja jest niezbędna w leczeniu pacjentów z MPD. Kluczowa jest rehabilitacja zaburzeń chodu, w której stosuje się obecnie na świecie zrobotyzowane systemy wykorzystujące m.in. wirtualną rzeczywistość. Umiejętność i możliwość poruszania się daje osobom z MPD szansę na większą samodzielność i uczestnictwo w życiu społecznym, a jednocześnie odciąża ich opiekunów.

– Dziecko z MPD to dziecko, które nie tylko jest izolowane z dostępu do różnych codziennych, życiowych przyjemności, jak szkoła, przedszkole, kino czy teatr. Nie tylko dlatego, że nie może chodzić, ale przede wszystkim dlatego, że musi się leczyć. A musi się leczyć w sposób długotrwały i systematyczny, ale także często daleko od miejsca zamieszkania, więc jest wyrwane z domu, ze środowiska, z podwórka, na którym się bawi z dziećmi i rówieśnikami – i to jest największa przyczyna izolacji tych dzieci – tłumaczył prof. dr hab. Marek Jóźwiak.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zrealizuje projekt zakładający upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z MPD. Programem mają zostać objęci młodzi pacjenci z MPD z województwa wielkopolskiego, czyli około tysiąc osób.

– Rodzice, chcąc pomóc dzieciom, wydają ogromne pieniądze na leczenie, wyjeżdżają, szukają po różnych częściach kraju. Ten program ma nie tylko przybliżyć leczenie, ułatwić je, ale też zapewnić leczenie na wysokim poziomie jakości przez wykorzystanie m.in. technologii, które na to pozwalają – maszyn, robotów. Wspomagając się robotyką i wirtualną rzeczywistością, będziemy mogli zwiększyć jakość rehabilitacji, skrócić leczenie do minimalnej potrzeby, a poza tym – wirtualna rzeczywistość, czyli gry komputerowe, pozwalają dziecku nie tylko się leczyć, ale też bawić się w czasie leczenia – mówił Jóźwiak.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 19 mln zł. Z tej kwoty ponad 16 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich, a niemal 2 mln zł z dotacji celowej. Umowę w sprawie dofinansowania podpisano 26 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Projekt będzie realizowany od początku marca 2019 roku do końca lutego 2022 roku.

– Każde dziecko zakwalifikowane do programu zyska szansę dwukrotnie w ciągu roku, przez trzy lata, odbyć dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne, które będą zapewniały możliwość dostępu do rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji technologicznej, wspomaganej oraz do opieki psychologicznej i pedagogicznej w trakcie trwania programu – tłumaczył Jóźwiak.

Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dr Przemysław Daroszewski podkreślił, że „w chwili obecnej nie mamy miejsca, w którym wszystkie osoby dotknięte niepełnosprawnością w wyniku MPD miałyby pełną kompleksową opiekę. I właśnie dzięki tym środkom unijnym ma się to zmienić”.

– Beneficjentem tego programu nie jest nasz szpital, ale pacjenci, ci chorzy, którzy dzięki temu projektowi przez najbliższe trzy lata będą mieli zapewniona komplementarną pieczę w jednym miejscu – powiedział.

Dotychczas w ramach poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 164 mln zł. W ramach wybranych projektów podpisano umowy przekraczające 125 mln zł dofinansowania. (PAP)

Anna Jowsa, fot.pixabay.com

Data publikacji: 26.11.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również