Rzecznik pacjentów proponuje tworzenie poradni dla stomików

Rzecznik pacjentów proponuje tworzenie poradni dla stomików

Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, zwracając uwagę na problem opieki nad pacjentami z wyłonioną stomią i tych, którzy dopiero przygotowują się do wykonania takiego zabiegu, wystąpił do ministra zdrowia o rozważenie tworzenia poradni stomijnych.

W udostępnionym 26 listopada piśmie do ministra Łukasza Szumowskiego rzecznik zaproponował utworzenie sieci regionalnych poradni stomijnych (maksymalnie do pięćdziesięciu w kraju) i dodatkowo poradni referencyjnych przy klinikach uniwersyteckich oraz przy regionalnych centrach onkologii.

Takie poradnie mogłyby spełniać warunki opieki skoordynowanej nad pacjentem ze stomią, a pacjenci mieliby się do nich zgłaszać bez skierowania.

„To bardzo ważne, aby proces właściwej opieki nad stomikiem zaczął się jak najwcześniej. Duże znaczenie ma zarówno konsultacja ewentualnych obaw z lekarzem, pielęgniarką, psychologiem czy dietetykiem, jak też szybki dostęp do wiedzy o stomii i o metodach jej pielęgnacji” – akcentuje Chmielowiec.

Jego zdaniem wiedza społeczeństwa o właściwej pielęgnacji stomii i radzenia sobie z ewentualnymi powikłaniami jest niewielka. Rzecznik podnosi, że dobrym rozwiązaniem może być wykorzystanie telemedycyny, dzięki której pacjenci mogliby – w wieli przypadkach – zdalnie rozwiać swoje wątpliwości o tej problematyce. Wskazał też, że istotne jest poszerzanie wiedzy o stomii także wśród pielęgniarek środowiskowych i hospicyjnych.

Stomia to chirurgiczne połączenie światła przewodu pokarmowego lub moczowego ze skórą. Najczęstszą przyczyną wyłonienia stomii jelitowej jest rak jelita grubego, ale może to być również nieswoiste zapalenie jelit (jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy choroba Leśniowskiego-Crohna), mnoga polipowatość jelita grubego i powikłania choroby uchyłkowej. (PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl, fot. pixabay.com

Data publikacji: 26.11.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również