Powstał zespół ds. zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi

Minister zdrowia Izabela Leszczyna powołała zespół ds. monitorowania i oceny sytuacji zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi. Przewodniczącym został prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. dr hab. Robert Flisiak, specjalista chorób zakaźnych.

W zarządzeniu ministra zdrowia w tej sprawie zapisano, że do zadań zespołu należy monitorowanie informacji medycznej i epidemiologicznej w zakresie możliwych zagrożeń epidemicznych związanych z czynnikami biologicznymi – wirusowymi, bakteryjnymi i pasożytniczymi.

W skład zespołu wchodzą: dr hab. Jerzy Jaroszewicz, dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz, prof. dr hab. Miłosz Parczewski, prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. dr hab. Anna Piekarska, prof. dr hab. Krzysztof Pyrć, dr hab. Piotr Rzymski, prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz, prof. dr hab. Jacek Wysocki i dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk.

Będą oni doradzali ministrowi zdrowia w zakresie epidemiologii, profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób zakaźnych, a także wykonywali zlecone im zadania.

Pierwsze posiedzenie zespołu zwoła przewodniczący nie później niż w 30 dni od wejścia w życie zarządzenia, czyli od 12 stycznia br.(PAP – Nauka w Polsce)

Agata Zbieg, fot. pixabay.com

Data publikacji: 12.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również