Praktyczny wymiar integracji społecznej. Rozbudowa ŚDS w Miechowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie funkcjonuje od 1997 roku. Przeznaczony jest dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Teraz tych miejsc będzie więcej. Wszystko dzięki dotacji w wysokości 1 716 731 zł przyznanej przez minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg, zgodnie z wnioskiem złożonym przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę. Środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę oraz zakup wyposażenia.

ŚDS w Miechowie jest prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej na zlecenie burmistrza Gminy i Miasta Miechowa. Wśród obecnych 30 uczestników są 3 osoby ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi – typ A,B,C, tj. osoby przewlekle psychicznie chore, z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dofinansowanie w wysokości 1 716 731 zł pozwoli zwiększyć liczbę miejsc o 10. Po zakończeniu prac inwestycyjnych oraz zakupie wyposażenia z Domu korzystać będzie 40 uczestników, w tym 6 osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

– Dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dla miechowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy to praktyczny wymiar integracji społecznej. Zwiększenie liczby miejsc w ośrodku stanowić będzie rozwiniecie funkcjonującego w gminie Miechów systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu. To konkretne wzmocnienie sieci takich placówek w Małopolsce, łącznie obejmującej 83 ŚDS-y. Przyznane dofinansowanie wpisuje się w program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Planowana rozbudowa budynku obejmie wykonanie szybu windowego z windą, zmianę układu komunikacji na parterze i piętrze (w tym drzwi i okien w istniejącym budynku), nadbudowę I piętra nad częścią budynku o dodatkowe 119,3 m kw. oraz rozbudowę parteru o dodatkowe 27 m kw. W związku z nadbudową konieczne prace obejmą również wymianę dachu, wymianę instalacji i termomodernizację budynku. W ramach rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku powstaną: 2 sale, 2 toalety dla osób niepełnosprawnych, komunikacja wewnętrzna z holem, wiatrołapem i windą. Zakup wyposażenia obejmie: szafy ubraniowe, szafy na pomoce dydaktyczne, stoliki świetlicowe, stoły do zajęć terapeutycznych, komody i krzesła.

– Środowiskowe domy samopomocy, zwane inaczej ośrodkami wsparcia, przygotowują uczestników do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Rozwijają umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Uczą zaradności i samodzielności życiowej. Dlatego tak bardzo zależało mi na tym, aby udało się poszerzyć potencjał Środowiskowego Domu Samopomocy w Miechowie i przeprowadzić prace modernizacyjne. To będzie nowa jakość i większy komfort zarówno dla uczestników, jak i pracowników tego ŚDS-u – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Info MUW w Krakowie, fot. profil ŚDS w Miechowie

Data publikacji: 30.06.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również