RPO apeluje do minister Rafalskiej w sprawie praw opiekunów rodzinnych

RPO apeluje do minister Rafalskiej w sprawie praw opiekunów rodzinnych

O utworzenie całościowego programu dla opiekunów rodzinnych, m.in. szkoleń, opieki psychologicznej i opieki wyręczającej, zaapelował rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

W liście do Rafalskiej rzecznik wskazał, że państwo nie pamięta o ponad 2 mln Polek i Polaków, którzy opiekują się starszymi lub niepełnosprawnymi członkami rodziny.

Zdaniem Bodnara w działaniach państwa brakuje systemowego podejścia do problemu, uwzgledniającego nie tylko wsparcie w postaci zasiłków, do których dostęp uzależniony jest od dochodu. Ponadto, jak zauważył, „państwo swoją pomoc kieruje do osób z niepełnosprawnościami, zapominając o opiekunach”.

W związku z tym zaapelował o utworzenie całościowego programu dla opiekunów rodzinnych, w którego ramach opiekunowie mogliby skorzystać m.in. z dostępu do opieki wyręczającej i do opieki psychologicznej, ze szkoleń, a także z rozwiązań umożliwiających godzenie opieki z pracą.

RPO w liście do szefowej resortu rodziny podkreślił, że „osoby, na które spada obowiązek zaopiekowania się mniej sprawnym czy słabnącym członkiem rodziny, podejmują się niezwykle trudnego zadania”, wyczerpującego psychicznie i fizycznie.

Wskazał, że często wiąże się to też z „koniecznością ograniczenia bądź rezygnacji z pracy zawodowej, co pociąga za sobą pogorszenie sytuacji materialnej i drastyczną zmianę dotychczasowego stylu życia”.

Adam Bodnar zauważył, że nie wiadomo nawet, ilu jest w Polsce takich opiekunów. Dlatego zasugerował utworzenie karty opiekuna rodzinnego, dzięki której miałby on m.in. prawo do szybszego dostępu do lekarza.

„Postulat ten został zgłoszony przez uczestników I Kongresu Praw Obywatelskich 8-9 grudnia 2017 r.” – przypomniał. Wskazał również na konieczność zapewnienia opiekunom rodzinnym dostępu do informacji o przysługujących im prawach. Zdaniem Bodnara zbyt wiele opiekunów i opiekunek nie wie, z jakich form wsparcia może skorzystać.

Bodnar przypomniał również, że takie kompleksowe działania uregulowano m.in. w 2014 r. w Wielkiej Brytanii, w dokumencie Care Act, który m.in. definiuje pojęcie opiekuna faktycznie niosącego pomoc bliskim i wskazuje na obowiązki władz lokalnych w udzielaniu wsparcia. (PAP)

Dorota Stelmaszczyk, fot. pixabay.com

Data publikacji: 27.02.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również