ŚDS – potrzebna i korzystna inwestycja

ŚDS - potrzebna i korzystna inwestycja

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) to dobry sposób wydatkowania pieniędzy publicznych. To korzystna inwestycja zarówno dla osób z niepełnosprawnością, jak i dla samorządów – mówiła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej podczas uroczystości otwarcia takiej placówki w Strzelcach Krajeńskich w Lubuskiem, 12 lutego.

Finansowanie pobytu uczestników w ŚDS jest w pełni pokrywane ze środków budżetu państwa. – Prowadząc politykę swojego resoru staram się w ten sposób dzielić te budżetowe środki, które nie zawsze są wystarczające, aby ta sieć placówek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi była w miarę jednolita, a więc żeby chociażby w powiecie była jedna taka placówka – powiedziała minister Rafalska.

Niestety w wielu powiatach brakuje jeszcze ŚDS-ów, będących placówkami dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi wymagającymi wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i w rehabilitacji.

W województwie lubuskim – jak wyjaśnił Władysław Dajczak, wojewoda lubuski – funkcjonują 23 takie placówki, oferujące 919 miejsc, jednak brakuje ich jeszcze w dwóch powiatach – żagańskim i wschowskim.

– Życzę, aby te uśmiechnięte twarze /…/ umilały wam każdy dzień pobytu, żeby placówka wypełniała się ciekawymi, interesującymi pomysłami, żeby to ciepło, o którym mówił pan burmistrz – bo poprzednio była tu kotłownia – było naszym ludzkim ciepłem, naszym po prostu sercem – powiedziała na zakończenie E. Rafalska.

Oprac. IKa
Data publikacji: 13.02.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również