Senat bez poprawek do ustawy w sprawie e-skierowań

Senat bez poprawek do ustawy w sprawie e-skierowań

Senat opowiedział się w piątek za przyjęciem bez poprawek ustawy dotyczącej wdrażania e-skierowania. Za było 57 senatorów, czterech opowiedziało się przeciw, a 24 wstrzymało się od głosu.

Celem ustawy jest doprecyzowanie zasad wystawiania i posługiwania się w systemie świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, skierowaniem w postaci elektronicznej, a także zmiana zasad tworzenia i monitorowania list czekających na świadczenia.

Korzyści płynące z e-skierowania to m.in. możliwość zdalnej rejestracji, zredukowanie problemu nieczytelności skierowań i wyeliminowanie przypadków zagubienia ich, a także śledzenia historii leczenia w Internetowym Koncie Pacjenta. E-skierowanie ma zracjonalizować zapisy na listach oczekujących. Pacjent nie będzie już mógł na podstawie tego samego skierowania (nawet przez dopuszczalny w chwili obecnej okres 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia) wpisać się na więcej niż jedną listę oczekujących.

Obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej obejmie wyłącznie skierowania zapisywane w Systemie Informacji Medycznej. Minister zdrowia ma określić w drodze rozporządzenia wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej. Będą to skierowania na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, na leczenie szpitalne i na wybrane badania diagnostyczne, m.in. na badania medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, endoskopowe przewodu pokarmowego i echokardiograficzne płodu. Katalog skierowań w postaci elektronicznej wraz z rozwojem Platformy P1 ma być stopniowo poszerzany.

Skierowania będą miały postać papierową wtedy, gdy będą wystawiane dla osób o nieustalonej tożsamości, w razie braku dostępu do systemu teleinformatycznego Platformy P1, a także, gdy wystawia je lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka lub położna z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy czasowo i okazjonalnie wykonują swój zawód w Polsce.

W przypadku pacjentów korzystających ze świadczeń na zasadzie odpłatności będzie możliwość wykorzystania dowolnej liczby skierowań, bo świadczenia udzielane opłatnie nie są objęte listą czekających na udzielenie świadczenia.

Zmiany w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczące list oczekujących mają na celu m.in. uelastycznienie zarządzania kolejkami przez placówki medyczne, przekazywanie Narodowemu Funduszowi Zdrowia informacji istotnych z punktu widzenia zapewniania dostępności świadczeń i nałożenie na NFZ obowiązku informowania pacjentów o terminie nadchodzących wizyt objętych tzw. kolejkami centralnymi, np. przez wysłanie wiadomości SMS.

Obecnie, w razie odwołania wizyty, przepisy przewidują konieczność zaproponowania zwolnionego terminu kolejnemu pacjentowi z listy, który często – ze względu na bliskość swojego terminu – nie jest zainteresowany skorzystaniem z tej możliwości, a w efekcie zwolniony termin często pozostaje niewykorzystany. Zmiana zawiera rozwiązanie, które umożliwi zaproponowanie wizyty w tym terminie dowolnemu pacjentowi, dla którego pierwotny termin przypada w okresie od 7 do 30 dni od terminu zwolnionego.

Ustawa przewiduje także zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozwolą one – jak wskazano – na wsparcie dokonanych w 2018 r. zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do podłączenia do systemu P1 placówek aptecznych. Działanie to ma wspierać wypełnienie obowiązku, zgodnie z którym wszystkie apteki i punkty apteczne zobowiązane są do podłączenia do systemu nie później niż 31 grudnia br., a także obowiązku dotyczącego elektronicznego otaksowywania recept, w tym recept w postaci papierowej, który wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Pod koniec października resort zdrowia informował, że w wybranych podmiotach leczniczych w Warszawie ruszył pilotaż e-skierowania, a także, że trwają testy i podłączanie kolejnych jednostek. Docelowo pilotaż e-skierowania będzie prowadzony w około 200 placówkach, które dołączą do programu sukcesywnie. W pierwszej kolejności e-skierowania dotyczyć mają usług medycyny sportowej i tomografii komputerowej. (PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl
Data publikacji: 14.12.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również