Wręczono nagrody w konkursie Otwarte Drzwi

Wręczono nagrody w konkursie Otwarte Drzwi

Już po raz piętnasty PFRON przeprowadził konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problematyce niepełnosprawności Otwarte Drzwi. 13 grudnia podczas gali, której partnerem była Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK), zostały wręczone nagrody i wyróżnienia.

W uroczystości wzięli udział laureaci XV edycji konkursu, promotorzy nagrodzonych prac magisterskich i doktorskich, przedstawiciele komisji konkursowej a także przedstawiciele środowiska naukowego i organizacji pozarządowych. W auli PJATK obecni byli również dr hab. Jerzy Paweł Nowacki – rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Michał Pelczarski – dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Nagrodzono i wyróżniono w sumie 16 prac, z czego prace magisterskie w trzech kategoriach oraz dwie nagrody za najlepsze prace doktorskie.

Podczas uroczystej gali nagrody wręczyli Dorota Habich – p.o prezesa Zarządu PFRON, oraz przewodnicząca kapituły prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska.

Na gali wystąpili prelegenci z ciekawymi tematami. O aplikacjach mobilnych dla osób z niepełnosprawnościami tworzonymi przez studentów PJATK opowiadał dr inż. Michał Tomaszewski. Adam Bartków – trener pracy z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji mówił o sobie, ale i o innych osobach po wypadkach, które dzięki wsparciu powróciły do aktywności zawodowej. Było to ważne spojrzenie praktyka.

Temat skuteczności systemu zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych podjął dr inż. Andrzej Barczyński, członek Społecznej Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem i innych instytucji.

– Szacujemy że od 2003 roku do Funduszu wpłynęło bisko 700 prac naukowych. Corocznie na konkurs wpływa kilkadziesiąt prac, nadsyłanych przez uczelnie z całej Polski – powiedziała podczas Gali Dorota Habich p.o. prezesa Zarządu PFRON. – Mam nadzieję, że przyznane nagrody staną się zachętą dla kolejnych pokoleń magistrów i doktorów do zgłębiania problematyki niepełnosprawności, co przyczyni się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. Jestem przekonana, że Otwarte Drzwi stanowią dla laureatów wszystkich edycji konkursu bodziec do kontynuowania prac nad podjętą problematyką, do dalszego rozwijania zainteresowań naukowych i praktycznych. – dodała.

Wykaz nagrodzonych prac
Kategoria: prace magisterskie z zakresu rehabilitacji społecznej
• I miejsce (nagroda 5000 zł) – Justyna Wlaźnik, „Spotkanie z Innym – obraz osób z zespołem Downa w polskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej”
• II miejsce (nagroda 3000 zł) – Magdalena Kucińska, „Sukces niejedno ma imię. Samoświadomość indywidualna i społeczna aktywnych kobiet z niepełnosprawnością”
• III miejsce (nagroda 2000 zł) – Ewa Maria Pakalska, „Pomiędzy handicapped a disability pride. O książkach podejmujących problematykę niepełnosprawności adresowanych do dzieci i wydanych po 2000 roku”
• Wyróżnienie – Zuzanna Soczka, „Edukacja seksualna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole podstawowej specjalnej, w opinii pedagogów specjalnych”
• Wyróżnienie – Marta Cichoń, „Dostępność gabinetów ginekologicznych w Polsce dla kobiet poruszających się na wózkach inwalidzkich”

Kategoria: prace magisterskie z zakresu rehabilitacji medycznej
• I miejsce (nagroda 5000 zł) – Monika Kaczmarczyk, „Funkcjonowanie intelektualne i językowe oraz objawy charakterystyczne dla zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci z zespołem Pradera-Williego”
• II miejsce (nagroda 3000 zł) – Katarzyna Kiełb, „Trauma – i co dalej? Wzrost potraumatyczny i jego predyktory u matek dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwoju”
• III miejsce (nagroda 2000 zł) – Jacek Szkopek, „Chwytak antropomorficzny napędzany mięśniami pneumatycznymi”
• Wyróżnienie – Sylwia Wierzbicka, „Determinanty rozwoju potraumatycznego u osób z doświadczeniem psychozy podlegających detencji, w świetle psychologii pozytywnej”

Kategoria: prace magisterskie z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz rozwiązań technologicznych
• I miejsce (nagroda 5000 zł) – Katarzyna Burdziak, „Projekt systemu wspomagającego napęd ręcznego wózka inwalidzkiego”
• II miejsce (nagroda 3000 zł) – Paweł Czerwiński, „Projekt ortezy wspomagającej kończyny dolne”
• III miejsce (nagroda 2000 zł) – Anna Sokołowska, „ Asystentura w ramach wspólnoty L’Arche jako sposób na życie osób towarzyszących dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną (na przykładzie Domów Wspólnoty L’Arche w Poznaniu)”
• Wyróżnienie – Dawid Tomzik, „Wirtualny model sanek zjazdowych dla osób z niepełnosprawnością kończyn górnych”
• Wyróżnienie – Diana Kwapińska, „Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej do analizy stanu przystosowania wybranego obszaru Lublina dla osób niepełnosprawnych ruchowo”.

Kategoria: prace doktorskie
• I miejsce (nagroda 8000 zł) – Joanna Rodzeń-Krawiec, „Poczucie zdrowienia i umocnienia u chorych psychicznie uczestników środowiskowych form opieki”
• II miejsce (nagroda 6000 zł) – Paulina Tota, „Multisensoryczne przestrzenie publiczne. Zasady tworzenia multisensorycznych otwartych stref nauki i rekreacji”

Info i fot. PFRON, oprac. rhr /
Data publikacji: 14.12.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również