Światowy Dzień Wcześniaka 2023

Co dziesiąte dziecko na świecie jest wcześniakiem, w Polsce rodzi się ich ok. 24 tys. rocznie. Walczą o życie i zdrowie od pierwszych chwil, wspomagane przez neonatologów, położne i rodziców. 17 listopada to Światowy dzień Wcześniaka, międzynarodowy fioletowy dzień. Fiolet to ich symbol – wrażliwości i delikatności.

Dzieci te mają wyższe ryzyko zaburzeń rozwojowych, w tym mózgowego porażenia dziecięcego i retinopatii wcześniaków, a także niektórych chorób rozpoczynających się w wieku noworodkowym, jak choroby sercowo-naczyniowe.

Fundacja Koalicja dla wcześniaka od 11 lat wspiera rodziców i wspólnie z neonatologami podejmuje działania systemowe, by poprawiać jakość życia wcześniaków.

– Każdego roku przygotowujemy coś specjalnego z okazji święta dzieci urodzonych przedwcześnie i ich rodziców. W tym roku wydałyśmy tomik poezji pod tytułem „Małe cuda – wiersze czułością pisane” i przez wcześniaki ilustrowane – mówi Elżbieta Brzozowska, wiceprezeska Fundacji. – Powstał zbiór 51 wierszy autorstwa rodziców wcześniaków, neonatologów, przyjaciół Fundacji, a wśród nich Marzeny Rogalskiej, która od kilku lat angażuje się w działania fundacji, Krzysztofa Skórzyńskiego, dziennikarza, który jest tatą trojga wcześniaków, Michała Dobrołowicza, reportera, który w sprawach wcześniaków zawsze trzyma mikrofon radiowy w gotowości.

Swoje wiersze przygotowały też przedstawicielki fundacji, tomiki poezji trafiły na oddziały neonatologiczne i są też bezpłatnie przekazywane rodzicom, którzy zgłaszają się po nie przez media społecznościowe fundacji.

Ważną częścią działalności fundacji są działania systemowe.
– Ramię w ramię z Polskim Towarzystwem Neonatologicznym i nadzorem krajowym prowadziliśmy w tym roku dialog z Ministerstwem Zdrowia, którego celem było rozszerzenie programu profilaktyki zakażeń wirusem RSV dla dzieci urodzonych przedwcześnie. To ogromne osiągnięcie 2023 roku, bo dostęp do immunizacji ma dzisiaj bardzo szeroka grupa wcześniaków, dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną oraz dzieci z wrodzonymi wadami serca. Nasza Fundacja zainicjowała też powstanie Koalicji na rzecz profilaktyki zakażeń RSV, której celem jest edukacja społeczeństwa oraz zwrócenie uwagi decydentów na konieczność monitorowania zakażeń oraz wprowadzenie nowoczesnych metod profilaktyki dla wszystkich dzieci do 2. roku życia oraz dla kobiet w ciąży, by ograniczyć liczbę zakażeń, a co za tym idzie hospitalizacji dzieci i zwolnień lekarskich z tytułu opieki nad dziećmi – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, prezeska Fundacji Koalicja dla wcześniaka.

Przedstawicielki fundacji zwracają uwagę na wyzwania dotyczące opieki nad wcześniakami, mając nadzieję na ich sprawne wprowadzenie w życie. Fundacja Koalicja dla wcześniaka, wspiera rodziców i wspólnie z neonatologami podejmuje działania systemowe, by poprawiać jakość życia wcześniaków, wskazuje, że konieczne jest wdrożenie programu pilotażowego opieki koordynowanej nad noworodkiem (KORD), a następnie rozszerzenie go na całą Polskę. Ponadto istotne jest wprowadzenie wizyt patronażowych położnych środowiskowych – osobno dla mam i osobno dla wcześniaków – po wypisie maluchów ze szpitala.

70-200 tys. zł to koszt szpitalnego ratowania życia wcześniaka
Słowo rodzina pojawiało się w okresie przedwyborczym na sztandarach wszystkich partii, to daje wielką nadzieję na wdrożenie zmian, które będą zabezpieczały potrzeby rodzin dzieci urodzonych przedwcześnie, również tych, które już pojawiły się na świecie, a ich rodzice muszą sami radzić sobie z licznymi problemami i wyzwaniami finansowymi, wynikającymi z wcześniactwa, jak wsparcie psychologiczne, logopedyczne, rehabilitacyjne.
Ratowanie życia wcześniaka w warunkach szpitalnych to wydatek 70-200 tys. zł, kolejne lata to dalsze wydatki z systemu i olbrzymie obciążenie rodziców. Ważne, by państwo wspierało w realny sposób potrzeby tych rodzin.

Dlatego tak ważne jest, żeby w pierwszych latach życia – co najmniej do 3. roku życia, a nawet dłużej – wcześniaki były objęte kompleksową opieką wielu specjalistów, nie tylko neonatologa, ale m.in. neurologa, kardiologa, okulisty, pulmonologa, rehabilitanta, psychologa i dietetyka.

Koalicja postuluje też objęcie kobiet w ciąży nieodpłatnymi szczepieniami przeciwko groźnym patogenom, które mogą zagrażać dzieciom – chodzi o wirusa RS, krztusiec. Istotna jest też edukacja kobiet w ciąży na temat korzyści wynikających z już dostępnych szczepień przeciwko grypie i COVID-19.

Źródła: Koalicja dla wcześniaka, naukawpolsce.pl, oprac. IKa, fot. pexeks.com

Data publikacji: 17.11.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również