Ulga rehabilitacyjna przysługuje wstecz – od daty powstania niepełnosprawności

Organy skarbowe wydały bardzo ważną i korzystną interpretację dla osób z niepełnosprawnością, chcących skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, że istotna jest data powstania niepełnosprawności, a nie data orzeczenia ją potwierdzającego.

Po wydaniu orzeczenia można więc skorzystać z ulgi, korygując zeznania za poprzednie lata, jeśli niepełnosprawność powstała wcześniej niż data orzeczenia. Warunkiem jest zawarcie tej informacji w orzeczeniu.

Organ wskazał, że z przepisów nie wynika, iż warunkiem dokonania odliczenia jest dysponowanie stosownym orzeczeniem przez cały rok. Dlatego też orzeczenie o niepełnosprawności wydane w trakcie danego roku podatkowego, nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne za ten rok. Możliwa jest także korekta zeznań podatkowych, ale nie może ona dotyczyć wysokości zobowiązania podatkowego, które uległo już przedawnieniu.

Eksperci wskazują, że istnieje jednak w tym zakresie możliwość zwrotu z urzędu skarbowego poczynionych uprzednio kosztów (w przypadku dokonania korekty popartej dokumentami). Organ wskazał, że prawo odliczenia od dochodu przedmiotowych wydatków może przysługiwać wstecz (również co do kosztów poniesionych przed złożeniem zeznania podatkowego) – o ile wydatkowanie nastąpiło po terminie wskazanym przez odpowiedni organ kwalifikujący (np. w ramach orzeczenia o niepełnosprawności precyzującego datę początkową określonej dysfunkcji).

Oprac. IKa, fot. freepik.com

Data publikacji: 08.07.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również