W 2023 r. promieniowaniem jonizującym leczona była rekordowa liczba pacjentów

W ośrodkach radioterapii w Polsce w 2023 r. leczono promieniami prawie 106 tys. pacjentów – o 6,8 tys. pacjentów więcej niż w 2022 r. Z raportu prof. Krzysztofa Składowskiego wynika, że jest to także największa liczba chorych leczonych do tej pory promieniowaniem jonizującym w naszym kraju.

– Ten wzrost liczby procedur jest całkowicie zgodny z trendem obserwowanym w krajach Unii Europejskiej i Ameryki Północnej, gdzie coraz większa grupa chorych na nowotwory podlega powtórnemu lub kolejnemu napromienianiu nowych ognisk choroby nowotworowej – tłumaczył konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski.

„Raport na temat stanu radioterapii w Polsce na dzień 31.12.2023 r.” opracował prof. Składowski, przy współpracy z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie radioterapii, dyrektorami ośrodków onkologicznych i kierownikami zakładów radioterapii.

Wynika z niego, że najwięcej pacjentów – ponad 93 tys. (88 proc.) – leczono z użyciem teleterapii. U pozostałych chorych, których było 12,8 tys. (12 proc. wszystkich leczonych promieniami), zastosowano brachyterapię. Natomiast w przypadku teleterapii zanotowano wzrost liczby leczonych osób o 6,8 tys. (7 proc.) w porównaniu z 2022 rokiem. Zabiegom brachyterapii zostało poddanych o 497 (4 proc.) chorych więcej niż rok wcześniej.

Jak się okazało, wzrosła także liczba wykonanych procedur radioterapii. Jest ona wyższa o 22,3 tys. od liczby napromienianych pacjentów, co oznacza, że u 21 proc. chorych zrealizowano więcej niż jedną procedurę.

Jak podkreślał dr Składowski, wzrost dotyczy tylko liczby pacjentów i procedur radioterapii. Nie zmieniła się natomiast liczba ośrodków radioterapii – w 2023 r. oraz rok wcześniej było ich 47. Niezmienna została również liczba radioterapeutów, fizyków medycznych i techników elektroradiologii zaangażowanych w proces leczenia chorych promieniami.

– Młodzi lekarze wolą specjalizacje, które zapewniają im samodzielną, dobrze płatną i pozaszpitalną pracę, więc wybierają radiologię, dermatologię, czy medycynę rodzinną. Radioterapia uważana jest za specjalizację trudną i mało lekarską. Poza tym nadal pokutuje mit, że radioterapia jest mało skuteczna w leczeniu chorych na nowotwory – wyjaśnił prof. Składowski, kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach.

Zapadalność na nowotwory w Polsce i na świecie systematycznie rośnie. Według Krajowego Rejestru Nowotworów rocznie w Polsce odnotowuje się ponad 170 tysięcy nowych przypadków nowotworów złośliwych. Liczba ta prawdopodobnie jest jednak niedoszacowana, rzeczywista może sięgać nawet 200 tysięcy rocznie.

– Współczesna radioterapia opiera się na gromadzonej od ponad stu lat wiedzy radiobiologicznej i dysponuje całkowicie cyfrowymi i automatycznymi systemami planowania i realizacji zabiegów napromieniania. Automatyzacja odtwarzania zabiegów zgodnie ze sprawdzonym i przyjętym planem redukuje możliwość pomyłki – podkreślił lekarz.

Jak wyjaśnił, znikome jest ryzyko i częstość powikłań, które wynikają z niedokładności w podawaniu promieniowania. Według niego, radioterapia jest skuteczną, a także bezpieczną metodą leczenia chorych na nowotwory złośliwe.

Pełny „Raport na temat stanu radioterapii w Polsce na dzień 31.12.2023 r.” można pobrać ze strony internetowej.

Info: Nauka w Polsce

Julia Szymańska, fot. freepik.com

Data publikacji:: 21.05.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również