W Poznaniu otwarto Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji

Roboty, wirtualna rzeczywistość i gry komputerowe wspierają rehabilitację zaburzeń chodu osób z mózgowym porażeniem dziecięcym w otwartym oficjalnie 7 stycznia w szpitalu im. Degi w Poznaniu Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji. Ma to być unikatowe takie miejsce w kraju.

Placówka jest wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny umożliwiający stosowanie najnowocześniejszych metod w rehabilitacji zaburzeń chodu. Zrobotyzowane systemy pozwalają na odtworzenie i wykształcenie wzorca chodu, m.in. z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Pozwala to na zwiększenie aktywnego uczestnictwa pacjentów w procesie rehabilitacji.

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zdobył ponad 18 mln zł unijnego dofinansowania na nowatorski projekt, dzięki któremu ze znajdujących się w Centrum urządzeń skorzysta w ciągu trzech lat prawie 900 osób z regionu.

Jak podkreślono w trakcie uroczystości, Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji jest unikatowym w skali kraju ośrodkiem z tak szerokim wachlarzem urządzeń rehabilitacyjnych wykorzystujących wirtualną rzeczywistość.

W Centrum wykorzystywane są m.in.: kinezyterapia (gimnastyka lecznicza), ćwiczenia balansometryczne poprawiające równowagę i synergię ruchu, lokomat – pozwalający wytrenować prędkość, długość kroku oraz zakresy ruchu w stawach biodrowych i kolanowych. Są również bieżnie podwieszane, regulujące nacisk chodu, a także egzoszkielet do odtwarzania wzorca chodu.

– Roboty mają pomóc dzieciom chodzić, mają pomóc przełamać jedną z największych barier, które odgraniczają osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym od otoczenia w przedszkolu, szkole, pracy, ograniczają też możliwość normalnego uczestniczenia w życiu przez rodziców i opiekunów tych dzieci – powiedział kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej prof. Marek Jóźwiak.

Wyjaśnił, że dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości pacjenci nie skupiają się na tym, że są rehabilitowani, ale koncentrują się na grze komputerowej, w której uczestniczą czy zdobywają punkty.

Według twórców przedsięwzięcia, intensyfikacja leczenia pozwala skrócić czas jego trwania oraz czas izolacji dziecka od jego naturalnego środowiska, co z kolei wpływa na ograniczenie wykluczenia pacjentów i ich opiekunów z życia rodzinnego, społecznego czy zawodowego.

Centrum jest elementem projektu realizowanego przez szpital przy wsparciu funduszy unijnych. Jego celem jest poprawa jakości chodu dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji.

– Wyjątkowość naszego ośrodka polega m.in. na tym, że wszystkie osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku od 5 do 21 lat z terenu województwa mogą skorzystać z tego dobra. Wszystkie urządzenia, cała praca pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów mieści się w ramach finansowania tego projektu – podkreślił dyrektor szpitala dr n. med. Przemysław Daroszewski.

Każdy pacjent może skorzystać z dwóch dwutygodniowych cyklów terapii w ciągu roku i maksymalnie sześciu w trakcie całego projektu. Dla uczestników i ich opiekunów mieszkających ponad 30 km od szpitala projekt gwarantuje nocleg w hotelu oraz transport.

Projekt zakłada też szkolenia dla rodziców i opiekunów. Mają oni możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu mózgowego porażenia dziecięcego, prowadzenia rehabilitacji oraz zastosowania zaopatrzenia ortopedycznego.

Przedsięwzięcie obejmuje również organizowane dwa razy w roku kursy dla fizjoterapeutów, którzy na co dzień prowadzą terapię pacjentów objętych programem w miejscu ich zamieszkania. Szkolenia, oprócz wdrażania aktualnej wiedzy z zakresu rehabilitacji, będą stanowić podstawę do kontynuacji terapii z zakresu funkcji chodu.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość przedsięwzięcia to blisko 19,3 mln zł, z czego poziom dofinansowania wyniósł prawie 18,3 mln zł. (PAP)

Rafał Pogrzebny, fot. Szpital im. W. Degi

Data publikacji: 07.01.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również