W warszawskim Śródmieściu otwarto ośrodek wsparcia niepełnosprawnych

W warszawskim Śródmieściu otwarto ośrodek wsparcia niepełnosprawnych

W Warszawie w Śródmieściu otwarto w piątek Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc w nim znajdą osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, które ukończyły 25 lat i nie są już objęte systemem edukacji. Ze wsparcia skorzystają ponadto ich bliscy.

Jest to pierwsza taka placówka w tej dzielnicy stolicy. Znajduje się przy ulicy Andersa 6/8.

W ofercie ośrodka znajdą się m.in. trening czynności życia codziennego (higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny, kulinarny, umiejętności praktycznych, ekonomiczny), trening umiejętności społecznych takich jak: umiejętności komunikacji, umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem, pełnienia adekwatnych do wieku i możliwości ról społecznych, funkcjonowania w otwartym środowisku społecznym.

Prowadzone będą tam też zajęcia z zakresu ergoterapii, czyli przygotowania do podjęcia zatrudnienia (w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy), uczestnictwa w programach aktywizacji zawodowej lub warsztatach terapii zajęciowej, trening organizacji czasu wolnego, trening z zakresu podtrzymania umiejętności szkolnych oraz spotkania integracyjne.

Podopieczni ośrodka będą mogli też skorzystać z indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz psychoedukacji grupowej, terapii ruchem, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i z usług opiekuńczych.

Rekrutacja uczestników do prowadzonego tam programu rozpocznie się 2 listopada br. Początkowo opieką zostanie objętych 15 osób. Zwiększenie puli dostępnych miejsc będzie uzależnione od zainteresowania programem. OWiRON będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

Jak zaznacza rzecznik prasowy dzielnicy Śródmieście Jakub Leduchowski, wnętrza placówki spełniają najwyższe standardy stawiane obiektom dla osób z niepełnosprawnościami. – OWiRON jest całkowicie wolny od barier architektonicznych. Znajdują się tu specjalistyczne pracownie terapeutyczne, sala rehabilitacyjna, pracownia kulinarna do prowadzenia zajęć z zakresu czynności życia codziennego, a także nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w oprogramowanie do komunikacji alternatywnej – podkreślił. (PAP)

Danuta Starzyńska-Rosiecka, fot. pixabay.com

Data publikacji: 13.10.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również