„Światłem po oknach” – element kampanii edukacyjnej

Od kilkunastu lat w ostatni tydzień września obchodzony jest Światowy Tydzień Siatkówki Oka (World Retina Week). Jego celem jest zachęcenie do profilaktycznych badań okulistycznych i edukacja społeczeństwa w zakresie chorób siatkówki oka, które zajmują trzecie miejsce pośród najczęstszych przyczyn ślepoty na świecie.

Jak wykazują wyniki badań „Zatrzymać epidemię ślepoty. Medyczny, społeczny i ekonomiczny obraz schorzeń siatkówki oka” przeprowadzone przez TNS OBOP wiedza na temat chorób siatkówki oka i ich skutkach wśród Polaków nie jest zadowalająca. 40 proc. ankietowanych nigdy nie było u okulisty, a tylko 23 proc. raz na trzy lata lub rzadziej. 30 proc. ankietowanych najczęściej słyszało o zwyrodnieniu plamki żółtej, ale często nie wiedziało, że konsekwencją tych schorzeń może być całkowita utrata wzroku. Prezes Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz podkreśla znaczenie profilaktyki chorób siatkówki i okresowych badań okulistycznych co najmniej raz w roku po 50 roku życia.

W Polsce obchodzony po raz siódmy Tydzień Schorzeń Siatkówki Oka obfitował w szereg atrakcyjnych przedsięwzięć: seminarium edukacyjne „Rozproszyć mrok” wraz z pokazem sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie osobom niewidomym i słabowidzącym, specjalistyczne badania w poradni rehabilitacji wzroku Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej PZN, czy pokaz filmu „Listy do M.” z audiodeskrypcją. Najważniejszym punktem całotygodniowej kampanii była multimedialna aranżacja przestrzeni na Rynku Starego Miasta w Warszawie pt. „Niewidomi już widoczni – światłem po oknach” z udziałem m.in. Krystyny Jandy, Czesława Mozila, Beaty Sadowskiej, Szymona Majewskiego, Roberta Korzeniowskiego i in., która miała na celu udowodnienie, że osoby niewidome i słabowidzące są aktywne oraz skłonić do refleksji na temat zdrowia, badań i ogólnie pojętej profilaktyki.

Kampanię edukacyjną, będącą integralną częścią VII Tygodnia Schorzeń Siatkówki Oka współorganizowały Stowarzyszenie Retina AMD Polska, Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem oraz Polski Związek Niewidomych.

Oprac. J.K.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również