Wideotłumacz

Z danych udostępnionych przez Polski Związek Głuchych wynika, że problemy ze słuchem ma 300 milionów ludzi na świecie. W Polsce osoby niesłyszące stanowią ok. 9 proc. wszystkich osób z niepełnosprawnością.

Często barierą dla nich jest kontakt i załatwianie spraw w urzędach. Nie zawsze pracownicy urzędów po kilkudziesięciugodzinnych szkoleniach biegle opanowują język migowy, a pisanie na kartce może pomóc w załatwieniu tylko prostych spraw.

Dobrym rozwiązaniem mogą być wideotłumacze, które działają w łódzkich urzędach skarbowych i łódzkim Urzędzie Marszałkowskim. Wideotłumacz to aplikacja, która pozwala zrozumieć osobę posługującą się językiem migowym. Dzięki niej rozmowa urzędnika z osobą niesłyszącą tłumaczona będzie w czasie rzeczywistym przez tłumacza języka migowego. Tomasz Stasik, twórca usługi wyjaśnia, że wykorzystywana jest wideorozmowa jako nośnik informacji wizualnej i głosowej do komunikacji osoby głuchej z osobą słyszącą. Urządzeniem końcowym może być np. tablet lub zwykły smartfon. Tablet łączy się z serwerem, potem obraz i głos wędrują na urządzenie, które obsługuje tłumacz języka migowego. Tłumacz komunikuje się przy pomocy języka migowego z osobą niesłyszącą, urzędnik zaś dzięki aplikacji usłyszy głos tłumacza.

Koszt użytkowania wideotłumacza to około 250 zł za stanowisko.

Poparcie dla doposażenia m.in. urzędów w wideotłumacze zadeklarował z ramienia PSL Janusz Piechocińki, który zasiada w sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. – Z całą mocą popieramy takie możliwości, które ograniczają sferę wykluczenia, ułatwiają codzienne życie i powodują, że przepaść, która dzieli osobę niepełnosprawną od otaczającego ją świata, gwałtownie się kurczy – powiedział.

Warto przypomnieć, że od 1 kwietnia br. obowiązuje ustawa o języku migowym, która m.in. zapewnia osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego w placówkach administracji publicznej, a w kontaktach m.in. z policją, strażą pożarną i strażami gminnymi będzie mogła korzystać z pomocy wyznaczonej przez siebie osoby. Organy administracji są również zobowiązane do dostosowania stron internetowych do potrzeb osób niesłyszących i wykorzystywanie w kontaktach z nimi poczty elektroniczej oraz SMS. Ponadto ma zostać utworzony rejestr tłumaczy języka migowego prowadzony przez wojewodów.

Kat

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również