Wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Dzięki pozyskaniu funduszy z rządowego programu „Opieka wytchnieniowa” aż 105 krakowian z niepełnosprawnościami będzie mogło skorzystać 14-dniowych turnusów realizowanych przez Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogą także liczyć na inne, dostępne nieodpłatnie formy wsparcia, realizowane przez miasto we współpracy z partnerami.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” skierowany jest do członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.

Kraków po raz drugi przystąpił do tego programu. Celem inicjatywy współfinansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego jest odciążenie rodziców i opiekunów w codziennej opiece nad osobą niepełnosprawną. Dzięki takiemu wsparciu opiekunowie mają szansę na czas dla siebie, potrzebny na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w Krakowie będzie realizowany w formie 14-dniowych turnusów, w których w tym roku będzie mogło wziąć udział aż 105 osób. Na ten cel miasto pozyskało z Funduszu Solidarnościowego 882 000 zł. Turnusy będą się odbywać w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie przy ul. Wielickiej, gdzie przygotowane zostały jedno- i dwuosobowe pokoje, przestronne i nowoczesne sale, przestrzenie do terapii i zajęć rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych.

W projekt zostanie zaangażowana szeroka grupa specjalistów – pielęgniarek, opiekunów medycznych, a także terapeutów. Dla podopiecznych został także przygotowany bogaty program zajęć z zakresu biblioterapii, filmoterapii i ogrodoterapii. Turnusy rozpoczną się w lipcu 2021r.

Żeby wziąć udział w programie należy wypełnić kartę zgłoszenia dostępną tutaj, potrzebne jest także aktualne, prawomocne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Na dodatkowe pytania dotyczące naboru czetników odpowiedzą pracownicy Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami pod nr. tel. 12 616 50 76.

Opieka wytchnieniowa w Krakowie

– Program opieki wytchnieniowej jest bardzo ważny dla mieszkańców, jest też zadaniem priorytetowym dla samorządów. Polega na tym, aby opiekunom osób z niepełnosprawnościami umożliwić funkcjonowanie w społeczeństwie, dać im wytchnienie bez jednoczesnego lęku o to, co w chwili odpoczynku dzieje się z osobami, którymi się na co dzień opiekują. Kraków od kilku lat realizuje program opieki wytchnieniowej, bierze też udział w projektach unijnych – mówi Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Miasto proponuje mieszkańcom korzystanie z różnych innych inicjatywy z zakresu opieki wytchnieniowej, dzięki czemu krakowianie mogą otrzymać zarówno nieodpłatne wsparcie w codziennej opiece nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, wsparcie w przejazdach  osób na wózkach inwalidzkich czy pomoc w uzyskaniu informacji na temat przysługujących świadczeń. Przykładem może być realizowany we współpracy z Fundacją Pełna Życia projekt WSPORNIK – Punkt Wsparcia Opiekunów (dodatkowe informacje tutaj) czy działania Miejskiego Centrum informacji i Wsparcia.

Dodatkowe informacje o działaniach miasta w zakresie programu, a także o innych przedsięwzięciach realizowanych dla mieszkańców z niepełnosprawnościami i ich opiekunów można śledzić na specjalnej odsłonie strony internetowej miasta: Kraków bez barier oraz na stronie Kraków Pomaga.

Info: krakow.pl, fot. Joao Jesus / pexals.com

Data publikacji: 14.06.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również