Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie

Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie

Rekrutacja osób niepełnosprawnych do projektu „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie",

realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych oraz Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeśli jesteś osobą:

–   niepełnosprawną – niewidomą /słabowidzącą z zespołami uwarunkowanymi genetycznie lub chorą na fenyloketonurię / inne choroby metaboliczne, posiadającą orzeczenie o stopniu, niepełnosprawności lub równoważne,

–   nieaktywną zawodowo lub bezrobotną,

–   mającą ukończony 16 rok życia i nieukończony – kobiety 60 rok życia, mężczyźni – 65 rok życia.

Zapraszamy Cię do udziału w projekcie

Do udziału w projekcie zapraszamy również osobę z Twojego najbliższego otoczenia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem partnerów projektu:

–   Polski Związek Niewidomych – e-mail: eoleksiak@pzn.org.pl, tel. 22 635 52 84, www.pzn.org.pl/onzug

–   Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi” – e-mail:arsvivendi@neostrada.pl, tel. 22 720 20 66, tel. kom. 500 050 450

Info: PFRON

Data publikacji: 03.03.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również