WTZ w Kaliszu już po remoncie

Uroczyste otwarcie wyremontowanego Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej 21 w Kaliszu miało miejsce 16 maja. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele samorządu Kalisza z prezydentem Krystianem Kinastowskim na czele, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON Anna Skupień oraz przedstawiciele Fundacji „Miłosierdzie”, pod auspicjami której od blisko 30 lat działa placówka.

Inwestycja, służąca osobom niepełnosprawnym przebiegała dwuetapowo: pierwszy etap zakończył się w maju 2022 roku. Przeprowadzono wtedy prace rozbiórkowe, wykonano nowe ściany działowe, posadzki, instalacje hydrauliczne i elektryczne. Zamontowano nowe drzwi i oświetlenie. Przebudowano i wyposażono toalety. Wykonano gipsowanie i malowanie, położono płytki ceramiczne i nowe podłogi.

Drugi etap w trakcie którego wymieniono wszystkie okna, drzwi zewnętrzne, zamontowano rolety przeciwsłoneczne i antywłamaniowe a przy schodach zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych ruchowo, zakończył się rok później.

Inwestycję zrealizowano przy wsparciu ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III, Obszaru F. Należy tu podkreślić rolę wzajemnej współpracy PFRON, Fundacji „Miłosierdzie”i Urzędu Miasta Kalisza.

W uroczystym otwarciu placówki uczestniczyli również: Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza; Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza, przedstawiciel duchowieństwa, a także pracownicy i podopieczni Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”.

Całkowity koszt realizacji I i II etapu projektu wyniósł 518 292,92 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON: 296 382,40 zł. Pozostałą część sfinansowano z budżetu Miasta Kalisza.

Zmodernizowany WTZ zyskał m.in. przestronne pracownie, salę rehabilitacyjną, toalety w wystarczającej ilości dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, platformę schodową, oświetlenie i wiele innych udogodnień sprawiających, że obecny standard pomieszczeń spełnia wymogi XXI w.

Tekst i fot. Mariusz Patysiak / Fundacja „Miłosierdzie”

Data publikacji: 17.05.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również