Zapowiedź reformy koszyka świadczeń gwarantowanych

Zapowiedź reformy koszyka świadczeń gwarantowanych

Pod koniec grudnia ub. roku wiceministrowie zdrowia Piotr Gryza i Krzysztof Łanda przedstawili w Sejmie główne założenia planowanej reformy systemu ochrony zdrowia. Zapowiedziano m.in. likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia jednak nie wcześniej niż w 2018 r.

Resort chce także powrócić do pomysłu ministra Zbigniewa Religi, by pokrywać koszty świadczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi ze składki ubezpieczenia OC kierowców.

Zwiększono również liczbę miejsc na studiach medycznych, co jest jednym z elementów strategicznych poprawy dostępności do świadczeń.

Minister Łanda poinformował o planowanym zwiększeniu środków na służbę zdrowia z równoczesnym reformowaniem koszyka świadczeń gwarantowanych.
Zwrócił uwagę, że obecnie nie ma narzędzi, aby indywidualnie traktować pacjentów w bardzo szczególnej sytuacji zdrowotnej. Poinformował, że planowane jest stworzenie małego funduszu, którym będzie dysponował minister zdrowia, na „ratunkowy dostęp do technologii medycznych”.

Poinformował również o konieczności stworzenia polityki lekowej państwa, zapowiedział m.in. zablokowanie nielegalnego wywozu leków refundowanych z Polski. Powstanie także lista leków bezpłatnych dla seniorów. Przyznał, że będzie ona stosunkowo niewielka, ale z planem jej poszerzenia w zależności od możliwości finansowych resortu.

kat

Data publikacji: 24.12.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również