Zbliża się 32. edycja Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku SANS’2022 Relacje w Lublinie

Nieprzetarty Szlak to całoroczny cykl działań artystycznych – plastycznych, muzycznych, teatralnych, których bohaterami są osoby z niepełnosprawnościami. Imprezy NS, między innymi ze względu na swój poziom artystyczny i organizacyjny, wpływają na odbiór osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie – Polski, Ukrainy, Europy. Następuje wypracowywanie nowych, innowacyjnych metod pracy, rehabilitacji oraz popularyzacja pomysłów już sprawdzonych.

Finałem całego cyklu jest Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób z Niepełnosprawnościami. Zgodnie z tradycją nie chodzi tu o wybranie najlepszych, a o pełne radości spotkania tych wszystkich, którym przez życie iść jest dużo ciężej, a którzy pomimo tych trudności ofiarowują innym piękno i radość swojej twórczości i zaangażowania.

Właśnie dlatego nasz Przegląd nazywamy
SPOTKANIAMI ARTYSTÓW NIEPRZETARTEGO SZLAKU.

Chcemy, aby dni spędzone w Lublinie pozostawiły u uczestników niezatarte wspomnienia. Poza oglądaniem spektakli, będziemy się wspólnie bawić, śpiewać piosenki, brać udział w konkursach.
Imprezie towarzyszą działania animacyjne, wystawy, Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Teatr w Obiektywie” i wiele innych atrakcji.

Co roku wspólnie z instruktorami wybieramy konwencję Cyklu NS. W roku 2022 tematem przewodnim są RELACJE – dotyczy to śpiewanych piosenek, wystroju sali, kostiumów, animacji, Konkursu na Znak Graficzny, Konkursu Plastycznego i wszystkich imprez przygotowujących do Spotkań Teatralnych (nie dotyczy to jednak tematyki samych przedstawień!).

Działania te pomagają naszym podopiecznym wejść w klimat imprezy, głębiej przeżyć wspólną przygodę, być nie tylko uczestnikami, ale również współorganizatorami Nieprzetartego Szlaku.

Do chwili obecnej w ramach 32. Cyklu Imprez NS odbyły się:
1. Skrzynickie Spotkania Teatralne – warsztaty dla zespołów osób z niepełnosprawnościami, (czerwiec 2021).
2. Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Znak „RELACJE” wygrała Dorota Bemś z Pyskowic. Jej opiekunem plastycznym jest pani Małgorzata Kosma. Zwycięska praca jest oficjalnym znakiem tegorocznego Cyklu Imprez NS w Polsce, w Ukrainie i Białorusi.
3. W listopadzie 2021 roku odbyły się Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku, w Gliwicach oraz w Lublinie.
4. Do 31 marca 2022 r. można zgłaszać prace w Konkursie Plastycznym Nieprzetartego Szlaku nawiązującym do tematu „RELACJE”. Tradycyjnie jest on realizowany przez naszych kolegów i koleżanki ze Śląska.

Finałowy Przegląd Teatralny – 32. Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku RELACJE, odbędzie się w dniach 26-29 maja 2022 roku w Teatrze Muzycznym w Lublinie.
Dla instruktorów, wychowawców pracujących z osobami z niepełnosprawnościami prowadzić będziemy warsztaty. Mamy nadzieję, że jak co roku w SANS uczestniczyć będą grupy z zagranicy.

Podczas Przeglądu przerwy pomiędzy występami teatrów wypełnione są wspólnym śpiewaniem piosenek, zabawą, konkursami… W ten sposób przyjeżdżający artyści nawiązują bezpośredni kontakt z innymi uczestnikami i razem z wolontariuszami prowadzącymi imprezę budują jej klimat.

W niedzielę po prezentacjach teatralnych odbywa się Wielki Finał, podczas którego dziękujemy artystom i ich instruktorom: wręczamy upominki i dyplomy. Na zakończenie na scenę zapraszamy wolontariuszy, organizatorów, którym dziękujemy za pracę i zaangażowanie włożone w organizację imprezy.

Rada Konsultantów NS zaprasza instruktorów na Warsztaty – omówienia. Mają one charakter seminarium – ogólnej dyskusji, w której każdy może wyrazić swoją opinię. Głównym celem jest rozwój grupy teatralnej, jej instruktora i całego środowiska teatralnego. Nasz przegląd ma charakter edukacyjny, dlatego obecność reżyserów – przedstawicieli zespołów uczestniczących w imprezie jest obowiązkowa.

Radę Konsultantów stanowią osoby specjalizujące się w dziedzinie teatru i teatroterapii (dramaturgii, plastyce, muzyce, ruchu scenicznym…), specjaliści z zakresu pedagogiki, terapii… Ich zadaniem nie jest ocenić, który spektakl był lepszy, a który gorszy, lecz udzielenie porad, informacji tak, aby praca reżyserów, instruktorów teatralnych przynosiła jeszcze lepsze efekty niż do tej pory.

W ramach Przeglądu zapewniamy:
 profesjonalne podejście do występujących artystów,
 próby – przed Spotkaniami – istnieje możliwość próby teatralnej z udziałem oświetleniowca, elektroakustyka i konsultanta teatralnego,
 garderoby – dysponujemy garderobami, każda grupa teatralna ma bardzo precyzyjnie określony czas, w którym garderoba jest do jej dyspozycji,
 profesjonalną salę teatralną z oświetleniem i nagłośnieniem,
 podczas prób i występów do pomocy jest wolontarystyczna obsługa sceny,
 podczas występów dbamy o ciszę na widowni (nie ma wchodzenia i wychodzenia),
 do każdego zespołu teatralnego przydzielony jest wolontariusz – opiekun,
 profesjonalną analizę realizowanego widowiska,
 dobrą atmosferę i wspaniałą zabawę.

Imprezy towarzyszące SANS:
 Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „TEATR W OBIEKTYWIE” oraz wystawa fotograficzna;
 Wystawa prac nadesłanych na Konkurs na Znak Graficzny Międzynarodowego Cyklu Nieprzetartego Szlaku 2021/2022 „RELACJE”;
 Wernisaż Konkursu Plastycznego Nieprzetartego Szlaku;
 Happening na ulicach Miasta Lublin.
Strona www:
http://nieprzetartyszlak.eu/
Fanpage:
https://www.facebook.com/FundacjaNieprzetartegoSzlaku
Organizatorzy SANS:
1. Fundacja Nieprzetartego Szlaku
2. ŚDS „Akademia Artystyczna”
Termin: 26-29 maja 2022
Miejsce: Teatr Muzyczny w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin
Koordynator NS: Michał Stanowski, tel.: +48 603-306-687
e-mail: nieprzetartyszlak@gmail.com
Zapraszając do współpracy z serdecznymi pozdrowieniami

Michał Stanowski

Data publikacji: 07.03.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również