Zobacz wystawę i dowiedz się więcej o antybiotykach

18 listopada, przypada Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, a do 24 listopada potrwa Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. Celem inicjatyw jest promowanie odpowiedzialnych zachowań względem stosowania antybiotyków. Z tej okazji na Plantach, w okolicy Barbakanu, można zobaczyć wystawę plenerową „Superbakterie oporniki problem narastającej oporności na antybiotyki”, która przybliża zainteresowanym poruszaną kwestię.

Wystawa podejmuje ważny dla mieszkańców temat powszechnego nadużywania antybiotyków w leczeniu chorób i rosnącego problemu oporności populacji na ich działanie. Bowiem zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności.

W tym roku szczególny nacisk położono na cele określone w przyjętym w czerwcu 2023 roku zaleceniu Rady Unii Europejskiej (2023/C 220/01) w sprawie wzmożenia działań UE na rzecz intensyfikacji aktywności w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia „Jedno zdrowie”. Koncepcja „Jedno zdrowie” oznacza podejście zakładające działania na rzecz współpracy wielu dyscyplin lokalnych, na szczeblu krajowym i globalnym w celu osiągnięcia optymalnego zdrowia dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Pamiętaj, że przeziębienie, grypa, COVID-19 to choroby wirusowe, a antybiotyki nie działają na wirusy, tylko na bakterie!
Podstawowe zasady dotyczące antybiotykoterapii:
• STOSUJ antybiotyki rozważnie,
• PRZYJMUJ tylko te przepisane przez lekarza,
• NIE WYMUSZAJ przepisania antybiotyku przez lekarza,
• NIE PRZERYWAJ terapii antybiotykowej nawet jeśli poczujesz się lepiej,
• NIE STOSUJ antybiotyków pozostałych po wcześniejszych terapiach.

Przeciwdziałaj zakażeniom:
• często myj lub dezynfekuj ręce,
• zasłaniaj usta i nos w przestrzeniach publicznych,
• zachowuj odpowiedni dystans od innych osób.

Poprzez zaangażowanie się w globalne działania kampanii i szerzenie wiedzy na temat problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym oporności bakterii na antybiotyki, możemy mieć wpływ na zmniejszenie tego zjawiska.
W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów zajmuje się Narodowy Instytut Leków, w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pn. „Narodowy Program Zdrowia na lata 2021–2025”. Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce, znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków”.

Wystawa „Superbakterie oporniki problem narastającej oporności na antybiotyki” potrwa do 27 listopada.

Info: krakow.pl, fot. Bogusław Świerzowski/ krakow.pl

Data publikacji: 17.11.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również