Hotelarze szkolą się w obsłudze klientów z niepełnosprawnością

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR) i Urząd Miasta Krakowa w dniu 2 i 3 marca zorganizowali szkolenie dla pracowników branży hotelarskiej i restauracyjnej.

Badania przeprowadzone przez FIRR w 2009 r. wykazały, że osoby niepełnosprawne napotykają na wiele barier w dostępie do usług polskich hoteli i restauracji. Zaledwie 2 proc. sprawdzonych hoteli zatrudniało osobę znającą język migowy, a żaden z nich nie oferował materiałów drukowanych pismem Braille’a. Jednocześnie ponad połowa restauracji nie była dostępna dla osób niepełnosprawnych z powodu barier architektonicznych. Tylko 2 proc. przeszkoliło swój personel w zakresie obsługi klientów niepełnosprawnych, zaś żaden z badanych hoteli nie miał takiego szkolenia.
Wyciągnięto wnioski, że branża hotelowa i restauracyjna w Polsce nie posiada umiejętności koniecznych do właściwego prowadzenia usług dla klientów z niepełnosprawnością.
Jednym z elementów, który ma przyczynić się do zmiany tej sytuacji jest projekt ACAD – zwiększanie dostępności hoteli i restauracji dla osób niepełnosprawnych. Zakłada on szkolenie 40 pracowników z sektora hotelarsko-restauracyjnego w celu rozwoju ich umiejętności i podniesienia kwalifikacji.
Klient z niepełnosprawnością jest takim samym klientem jak każdy inny, nie powinien więc czuć, że jest inaczej traktowany ze względu na swoją niepełnosprawność – takie jest główne motto zajęć. Niemniej wśród uczestników było wiele pytań dotyczących obsługi klientów z różnymi niepełnosprawnościami, np. czy należy podpisywać się za osobę niewidomą, czy wszystkie osoby głuche potrafią czytać z ruchu warg?

W drugim dniu szkolenia uczestnicy podczas ćwiczeń praktycznych rozpatrywali jak zachować się gdy osoba niewidoma przychodzi z psem przewodnikiem lub chce skorzystać ze szwedzkiego stołu, co należy zrobić gdy zostanie ogłoszony alarm ewakuacyjny, a w hotelu znajdują się osoby z niepełnosprawnością.

Uczestnicy sami mogli poczuć ograniczenia osoby niepełnosprawnej pokonując tor przeszkód z opaską na oczach lub siedząc na wózku inwalidzkim. Odbywały się również zajęcia uczące komunikatywności, szczególne z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Projekt „ACAD” jest realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez Całe Zycie”, Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji.

Będzie realizowany do grudnia 2011.

Osoby zainteresowane szkoleniem mogą kontaktować się z FIRR telefonicznie 12. 629 85 14 lub e-mail: biuro@firr.org.pl

Oprac. Kat

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również