NSA orzekł o dyskryminacji sportowców z niepełnosprawnością

NSA orzekł o dyskryminacji sportowców z niepełnosprawnością

Minister sportu i turystyki odmówił przyznania stypendium sportowego Renacie K., byłej zawodniczce kadry narodowej osób niepełnosprawnych i medalistce w kolarstwie.

Argumentował to tym, że zgodnie z par. 4 ust. 2 rozporządzenia ministra sportu i turystyki z 15 października 2012 w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej, stypendium takie może otrzymać zawodnik, który uczestniczył w mistrzostwach świata i zajął jedno z trzech pierwszych miejsc, o ile w tej dyscyplinie brało udział co najmniej 12 zawodników, z co najmniej 8 państw.

Renata K. Złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarzucając m.in. naruszenie przepisów Konstytucji RP, czyli dyskryminację osoby niepełnosprawnej, z powodu zrównania kryterium wymaganej liczby uczestników w konkurencji sportowej, podczas gdy zarówno w całej populacji społecznej, jak i wśród sportowców, mniejsza jest liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością, a wysiłek włożony do przygotowania się do zawodów jest taki sam u zawodników niepełnosprawnych i sprawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę.

Renata K. Złożyła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację zawodniczce i uchylił wyrok sądu I instancji. Uznał on, że decyzja ministra sportu i jego rozporządzenia są przekroczeniem ustawowego upoważnienia do wydania aktu wykonawczego i naruszają Konstytucję RP. Według NSA prawo nie pozwala dzielić grupy sportowców niepełnosprawnych na tych, którym stypendium się należy i tych nielicznych, którzy są stypendium pozbawieni. W niektórych słabiej obsadzonych i mniej popularnych dyscyplinach trudniej uzyskać stypendium. Sąd uznał, że tę kwestię należy poprawić.
kat
Data publikacji: 10.07.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również