Ogłoszenie Programu wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa OzN

Minister Sportu i Turystyki ogłosił 31 stycznia Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2024 roku.

Na realizację programu minister planuje przeznaczyć kwotę 39 mln zł, której ostateczna wysokość może ulec zmianie w ustawie budżetowej na 2024 rok.

Pomocą w ramach Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2024 roku zostaną objęte następujące zadania:
– przygotowania i udział w igrzyskach paralimpijskich,
– przygotowania i udział w igrzyskach głuchych,
– przygotowania i udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paralimpijskich i igrzysk głuchych.

Termin składania ofert:
Oferty na realizację zadań mogą składać do 30 czerwca 2024 r. polskie związki sportowe oraz organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim działające w obszarze sportu wyczynowego osób z niepełnosprawnościami

Cele programu to:
• stworzenie zawodnikom z niepełnosprawnościami optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paralimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata  i mistrzostwach Europy;
• umożliwienie zawodnikom udziału w zawodach mistrzowskich, międzynarodowych i krajowych w celu osiągnięcia wysokich wyników sportowych, w tym uzyskania kwalifikacji paralimpijskiej i do igrzysk głuchych;
• zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Info: MSiT

Data publikacji: 01.02.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również