Plebiscyt na Sportowca Roku 2015

Plebiscyt na Sportowca Roku 2015

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start". zaprasza do wzięcia udziału w historcznym, bo pierwszym, Plebiscycie na Sportowca Roku 2015 organizowanym przez tę organizację.

Plebiscyt składa się z dwóch etapów. Etap I trwa od dnia 30 grudnia do dnia 20 stycznia 2016 roku, godz. 23:00 – i podczas tego etapu internauci głosować będą na wszystkich nominowanych sportowców.
Każdy z głosujących może każdego dnia wskazać maksymalnie dwóch sportowców z Listy Nominowanych, minimum jednego, aby głos był ważny.
Etap II trwa od dnia 22 stycznia do 29 stycznia 2016 roku. W tym etapie weźmie udział 10 sportowców z największą liczbą głosów uzyskanych w Etapie I.

Celem Plebiscytu jest przybliżenie społeczeństwu wiedzy o sporcie osób z niepełnosprawnościami, ich sukcesach odnoszonych na zawodach międzynarodowych, igrzyskach paraolimpijskich oraz wywołanie wśród osób fizycznych i prawnych różnorodnych działań wspierających szeroko pojęty ruch sportu osób z niepełnosprawnościami, jednego z ważniejszych czynników integrujących ludzi

Plebiscytem kieruje – powołana przez prezesa PZSN „Start” – Komisja. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Dla przeprowadzenia II etapu prezes PZSN „Start” powołuje Kapitułę Plebiscytu oraz jej przewodniczącego. Członkowie Kapituły wybierani są spośród osób wchodzących w skład instytucji i środowisk zajmujących się problematyką sportu.
Więcej informacji i Lista Nominowanych znajdują się na: http://pzsnstart.eu/plebiscyt-na-sportowca-roku-2015
pr
Data publikacji: 30.12.2015 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również