„(Po)łączą nas góry!”: w Świdnicy odbędzie się forum eksperckie pierwszej Ogólnopolskiej Sieci Turystyki Wytchnieniowej

Już 26 września w świdnickim Centrum Organizacji Pozarządowych odbędzie się „Forum Eksperckie Aktywnego Wytchnienia” pod honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. To pionierskie działanie zainicjowane przez dolnośląską Fundację Ładne Historie organizowane w ramach budowania ogólnopolskiej sieci relacji i wymiany doświadczeń w obszarze turystyki m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Pomysł wyrasta z projektu „Łączą nas góry”, dzięki któremu od ponad 3 lat osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i fizycznymi wraz z opiekunami biorą udział w wycieczkach górskich po Sudetach.

„(Po)łączą nas góry!” to innowacyjny projekt mający na celu rozwijanie aktywności w obszarach turystyki górskiej, dedykowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Tylko w tym sezonie przetestowano ponad 15 tras w Sudetach pod kątem ich dostępności. Wszystko po to, by osoby z niepełnosprawnościami mogły bezproblemowo korzystać z aktywnej formy rehabilitacji i rekreacji, wspólnie zdobywając górskie szczyty, często po raz pierwszy w życiu. Kolejnym celem jest rozwijanie założeń opieki wytchnieniowej dla osób niesamodzielnych, tak, by odciążyć w codziennych obowiązkach ich opiekunów.

Jednym z kluczowych momentów tworzenia sieci współpracy była wycieczka w ramach projektu „Łączą nas góry”, w której wzięli udział przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, Zarządu Głównego PTTK oraz reprezentacje fundacji i stowarzyszeń trzeciego sektora. Ze społecznością spotkał się także wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Marcin Krzyżanowski, który zaangażowany jest w działania związane z dostępnością – patronuje projektowi wypożyczalni wózków do aktywności osób z niepełnosprawnościami.

– Spotkanie podczas wycieczki było ważnym krokiem do zbudowania przestrzeni, w której można kontynuować aktywny dialog – mówi Maria Zięba, prezeska Fundacji Ładne Historie. 26 września w Świdnicy najważniejsze organizacje i instytucje z całej Polski spotkają się, by zaplanować wspólne przedsięwzięcia na rzecz turystyki społecznej i wytchnieniowej. – Ważnym aspektem działania sieci jest kwestia rzecznictwa w obszarach, które wspólnie uznamy za kluczowe dla tworzenia w Polsce warunków do rozwijania różnych form opieki wytchnieniowej – dodaje Zięba.

Innowacyjne wydarzenie pt. „Forum Eksperckie Aktywnego Wytchnienia” odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Świdnicy. W programie spotkania zawarto wystąpienia partnerów, tj. Fundacji Imago czy Fundacji Eudajmonia. Nie zabraknie eksperckich prezentacji i warsztatów stolikowych, przy których poruszone zostaną tematy rozwoju umiejętności oraz promocji w ramach wspólnych kampanii.

– Uczestnictwo w pracy Ogólnopolskiej Sieci Turystyki Wytchnieniowej ma dobrowolny, bezpłatny charakter. Spotkania w formule online, jak i stacjonarnej, będą odbywały się regularnie, raz na dwa, trzy miesiące. W czasie każdego ze spotkań, oprócz wymiany dobrych praktyk, będziemy rozpoczynać dyskusję nad możliwościami współpracy, omawiać ważne z naszego punktu widzenia tematy, mapować potrzeby i przede wszystkim budować ze sobą długofalowe relacje – tłumaczy Sylwia Świerczyńska, koordynatorka nowej inicjatywy.

Częścią funkcjonowania sieci jest również organizacja wizyt studyjnych, podczas których organizatorzy odwiedzą miejsca i inicjatywy związane z turystyką dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Ładne Historie realizuje wolontaryjne, bezpłatne szkolenia, obejmujące np. zasady savoir-vivre’u w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami czy zajęcia z udzielania im pierwszej pomocy. W każdym sezonie powstają również ogólnodostępne mapy, opracowane pod kątem górskiej turystyki społecznej, wraz z opisami i praktycznymi wskazówkami.

Forum Eksperckie Aktywnego Wytchnienia
26 września 2022 r., 11:00 – 17:00
Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 43 w Świdnicy
Kontakt: Sylwia Świerczyńska, +48 531 866 532, sylwia.swierczynska@ladnehistorie.pl

Więcej informacji: https://ladnehistorie.pl/ogolnopolska-siec-turystyki-wytchnieniowej/

____________

Fundacja Ładne Historie to organizacja pozarządowa, która powstała jako efekt współpracy osób na co dzień zajmujących się edukacją i animacją, szeroko definiowaną kulturą i sztuką, a także tożsamością lokalną i dziedzictwem kulturowym. Osoby tworzące fundację związane są ze Świdnicą i Wrocławiem, gdzie współpracują z lokalnym środowiskiem. Główne działania Ładnych Historii to: „Łączą nas góry”, czyli wielowymiarowa organizacja wycieczek górskich dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin; „Lato na podwórku” powstałe, by animować czas najmłodszym na świdnickich podwórkach; szereg działań edukacyjnych i animacyjnych „Plac Grunwaldzki OD_NOWA” wokół Centrum Aktywności Lokalnej na wrocławskim osiedlu Plac Grunwaldzki i wiele innych aktywności realizowanych w duchu społecznej misji Fundacji. Informacje: www.ladnehistorie.pl

Zobacz galerię…

pr/, fot. archiwum fundacji Ładne Historie

Data publikacji: 22.09.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również