Przegląd działań CAFE w roku 2013

Przegląd działań CAFE w roku 2013

Rok 2013, był kolejnym ważnym i pełnym sukcesów rokiem dla CAFE (Centre fof Access to Football in Europe) - Centrum Dostępu do Piłki Nożnej w Europie.

CAFE miało zaszczyt zostać oficjalną organizacją charytatywną UEFA Super Cup 2013, pomiędzy Bayern Monachium i Chelsea w Pradze. UEFA ogłosiło aukcję biletową, z której zyski zostały przekazane CAFE. Środki te zostaną przeznaczone na działania wspierające dostępne i włączające  doświadczenia meczowe dla wszystkich kibiców. To świetna okazja, aby wypromować hasło “Pełen Dostęp, Pełen Football” i dowód naszej współpracy, jako partner CSR i UEFA.

Chcielibyśmy podziękować UEFA za ten zaszczyt i mamy nadzieję, na więcej sukcesów we wspólnej pracy.

Kolejnym, wielkim osiągnięciem tego roku była pierwsza kampania CAFE, Tydzień Akcji. Tygodnie Akcji odbywają się w Polsce i na Ukrainie, jako część projektu dziedzictwa UEFA Respect Inclusion – Football with No Limits, który był realizowany przez CAFE w ramach UEFA EURO 2012. W ramach kampanii  odbyło się wiele działań, z klubami, ligami i organami rządowymi. Między innymi:

– Wszystkie mecze Ukraińskiej Pierwszej Ligii, podczas weekendu 20-21 kwietnia, były poprzedzone ceremonią przedmeczową. Wszyscy gracze, w towarzystwie maskotek i urzędników meczowych, ubrani w koszulki z logo CAFE weszli na boisko trzymając baner Tygodnia Akcji CAFE – “Pełen Dostęp, Pełen Football”. Wszystkie mecze oraz ceremonie były transmitowane przez krajową telewizję, słowa wsparcia zostały opublikowane na stronach internetowych klubów oraz w programie dnia meczowego.

– Polski Związek Piłki Nożnej również udzielił wsparcia Tygodniowi Akcji, a Ekstraklasa S.A. dostarczyła wszystkim klubom informacje na temat kampanii. Piłkarska Liga Polska również przyłączyła się do kampanii, informując wszystkie kluby o kampanii i zachęcając do udziału. Stadion Narodowy w Warszawie, wdrożył komentarz audiodeskrypcyjny dla kibiców niewidomych i niedowidzących uczestniczących w meczach na stadionie, korzystając ze sprzętu przekazanego przez CAFE w ramach projektu dziedzictwa UEFA EURO 2012.

Tygodnie Akcji były bardzo ciepło przyjęte i już czekamy na kolejną kampanię w 2014 roku.

 

Prawdopodobnie najbardziej widoczną zmianą w 2013 roku było uruchomienie nowej strony internetowej CAFE. Tuż przed Tygodniem Akcji, wdrożyliśmy zupełnie nową stronę internetową, dużo prostszą w obsłudze. Myślimy, że wygląda świetnie. Strona internetowa pozwala na dodawanie komentarzy i zdjęć  stadionów, które odwiedziliście (w celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę http://www.cafefootball.eu/en/how-leave-fans-comments-stadium-or-club-pages) i podzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi niepełnosprawnymi kibicami. Stronę CAFE znajdziecie pod adresem www.cafefootball.eu.

W drugiej połowie roku, CAFE otrzymało finansowanie z Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS), na przeprowadzenie projektu “dowód niepełnosprawności”. Projekt weryfikował aktualne procedury dotyczące dowodu niepełnosprawności na terenie Europy oraz przeprowadzał pośród niepełnosprawnych kibiców kwestionariusz na temat zaleceń przyszłych zmian w istniejącym systemie. Projekt okazał się wielkim sukcesem, wzięło w nim udział ponad 800 niepełnosprawnych kibiców. Badanie wykazało, że większość osób niepełnosprawnych poprze europejską legitymację niepełnosprawności, regulowaną przez podmioty rządowe. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat projektu, zapraszamy na stronę:

http://www.cafefootball.eu/pl/news/wyniki-projektu-dowod-niepelnosprawnosci.

Chcielibyśmy również podziękować EPAS, Radzie Europy za wsparcie finansowe projektu  oraz za bieżące wspieranie CAFE.

W grudniu 2013, CAFE i FIFA ogłosiły, że audiodeskrypcja zostanie zaprezentowana brazylijskim stadionom, po raz pierwszy podczas FIFA World Cup 2014. Serwis okazał się bardzo popularny w Europie i teraz CAFE, wspólnie z lokalnym partnerem Urece, będzie szkolić wolontariuszy z komentarza audiodeskrypcyjnego podczas meczów granych w Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia i Belo Horizonte. Audiodeskrypcja jest podobna do komentarza radiowego, ale z naciskiem na doświadczenia stadionowe. Dodatkowo, specjalnie przeszkolony komentator, dostarcza opis wszystkich znaczących elementów wizualnych, takich jak mowa ciała, mimika, sceneria, akcja, ubiór, kolory oraz wszystko co jest ważne dla oddania wyglądu stadionu, oraz tego co się dzieje podczas meczu oraz na widowni. To wszystko zapowiada się na ekscytujący i przełomowy postęp podczas FIFA World Cup 2014. CAFE jest zaszczycone swoim udziałem.

CAFE uczestniczyło w wielu wydarzeniach w 2013 roku, w celu zwiększenia świadomości na temat swojej pracy. Najbardziej znaczące to: UEFA Stadium Safety and Security Summit w Warszawie, spotkanie Prezesów UEFA z kibicami oraz UEFA Club Licensing Workshop w Lizbonie. Dodatkowo CAFE uczestniczyło w konferencji Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego w Dublinie, konferencji Sport i Społeczeństwo “The Football We Love”, wdrożeniu stanowiska Supporters Direct w Brukseli, kongresie Football Supporters Europe w Amsterdamie oraz konferencji Soccerex, szczycie Stadium & Business, Fan Experience Forum i konferencji Zdrowe Stadiony w Manchesterze. Te wydarzenia to fantastyczna okazja do promocji CAFE pośród nowej widowni, zaprezentowanie “Dostępu dla Wszystkich” – Przewodnika Dobrych Praktyk UEFA i CAFE dla Dostępnych Stadionów i Pozytywnego Doświadczenia Meczowego.

CAFE również kontynuowało wspieranie i doradztwo UEFA podczas finałów 2013, włączając finały Ligii Mistrzów w Londynie, finały Ligii Europejskiej w Amsterdamie oraz turniej UEFA Women’s EURO 2013 w Szwecji. Tą rolę będziemy kontynuować w 2014 roku, gdyż CAFE jest w trakcie ustaleń z UEFA dotyczących finałów planowanych w Lizbonie i Turynie.

Również w 2013 roku ruszyła wystawa CAFE. Składa się z tablic, które opisują CAFE oraz naszą pracę i została dobrze przyjęta na terenie Europy. Wystawa została przygotowana w lokalnych językach i jest prezentowana w wielu miejscach w Polsce i na Ukrainie, w celu zwiększenia świadomości na temat CAFE. Slajdy prezentujące tablice wystawowe są dostępne pod linkiem:

http://www.cafefootball.eu/pl/cafe-wystawa-pelen-dostep-pelen-football.

W celu uczczenia Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością 3 grudnia, CAFE wzięło udział w wielu działaniach na terenie Europy. Członkowie zespołu odwiedzili Amsterdam, w celu uczestnictwa w spotkaniu mającym na celu utworzenie grupy niepełnosprawnych kibiców w Holandii. W spotkaniu uczestniczyli niepełnosprawni kibice oraz przedstawiciele KNVB. W Polsce, CAFE podpisało porozumienie o współpracy z Piłkarską Ligą Polską, mówiące o wspólnej pracy na rzecz wdrażania dobrych praktyk.  Michał Listkiewicz, Ambasador CAFE w Polsce podpisał porozumienie o współpracy z ramienia PLP. Na Ukrainie, CAFE współpracowało ze Stadionem Olimpijskim, w celu wdrożenia dostępnych tras na stadionie dla niepełnosprawnych gości.

 

Info: CAFE, oprac. pr

Data publikacji: 10.01.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również